COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Káznice inspiruje!

Káznice inspiruje –  místo inspirace

Kreativita a exkluzivita

Káznice není jen objekt s temnou historií, ale i jedinečný inspirativní prostor. Je žádoucí podpořit tvůrčí procesy, které od počátečního přemýšlení a imaginaci vedou až k reálné produkci nějaké zajímavé události. Podporu si zasluhují koncepty, jež pracují s Káznicí jako s výrazným inspiračním zdrojem, jsou od počátku koncipovány pro káznici, mají pro ni nějakou jedinečnou přidanou hodnotu či se jedná o unikátní akci realizovanou pouze v káznici. Může jít o různá site specific představení, tematické festivaly, historické konference, filmové projekce s dramaturgií vztahující se ke káznici, výtvarná díla vzniklá přímo v prostoru Káznice a podobně. Je záměr podporovat takové aktivity a projekty, které ke káznici přistupují jako k jedinečnému a výlučnému objektu. Samozřejmě nelze tento požadavek uplatňovat absolutně, ale je třeba se vyvarovat toho, aby káznice ve finále sloužila jako stagiona či atraktivní kulisa pro produkce, které v nezměněné podobě probíhají kdekoli jinde.