COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Fenomén Art protis

Brno Industrial

vlnena

Přednáška se bude zabývat historií i současností fenoménu tapiserie Art-protis. Připomene okolnosti vzniku nové technologie Art-protis v brněnském Výzkumném ústavu vlnařském i fungování ateliéru Art-protis v závodě Vlněna 2, na ulici Tkalcovská. Současně budou připomenuti i významní výtvarníci, kteří se této technologii věnovali, či se k ní vyjadřovali. Součástí přednášky bude rozhovor s výtvarnicí Hanou Langovu-Vepřekovou, která je pamětnicí činnosti ateliéru Art-protis v brněnské Vlněně a pohovoří i o současné podobě tvorby technikou Art-protis.

Konkrétní termíny přednášky budou upřesněny.


Fenomén Art protis, Archiv Technického muzea v Brně