Den Brna: Duchovní program

Třicetiletá válka vzplála především z náboženských důvodů, již i v Brně hrály důležitou roli. Raduit de Souches byl původně francouzský protestant, kterého měl dle legendy na katolickou víru obrátit brněnský páter Martin Středa. Ten zároveň nechal k boji vycvičit studenty jezuitské koleje, bez nichž by obrana pravděpodobně dobře nedopadla. Svůj duchovní rozměr má tudíž i program festivalu. Biskupství brněnské pro veřejnost otevře katedrálu sv. Petra a Pavla, kostel Nanebevzetí Panny Marie, baziliku Nanebevzetí Panny Marie a Diecézní muzeum. V plánu jsou komentované procházky, bohoslužby a nezapomínají ani na nejmenší návštěvníky.

ČTVRTEK 15. SRPNA 2019

Areál katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově

10.30  „Poslední výstřel“

Slavnostní proslovy, vystoupení Společnosti 1645, vyzvánění katedrálních zvonů, fanfáry z věží

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů)

12.15  Pontifikální bohoslužba při příležitosti 370. výročí úmrtí P. Martina Středy, SJ

Hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

18.00  Pontifikální bohoslužba u obrazu Panny Marie Svatotomské, palladia města Brna

Hlavní celebrant Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

 

 

SOBOTA 17. SRPNA  2019

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů)

12.15   Bohoslužba