Den Brna 2018: Duchovní víkend na Petrově

11.8. a 12.8.

SOBOTA 11. SRPNA
Diecézní muzeum (10:00 – 17:00)

  • Vstup do stálé expozice „Vita Christi“ s gotickým deskovým obrazem Madona z Veveří
  • Vstup na výstavu „František Sušil- život, dílo a odkaz“ v tzv. Propité věži katedrály sv. Petra Pavla
  • Vstup na výstavu „Století sakrální architektury“ v románské kryptě katedrály sv. Petra a Pavla
    (Na výstavy symbolické vstupné 20,-)

Restaurace L’Eau Vive:

12:30
zahájení výstavy obrazů Petra Kolaře, Claudi Ondok a Sandrine Christophle koncert duchovní hudby v podání rodiny Kolařovy

14:00 – 14:30
Prohlídka historické budovy restaurace L’Eau Vive s dějepisným výkladem

15:30 – 18:30
Exotická ochutnávka v Restauraci L’Eau Vive, připraví misijní sestry z asijských zemí

12:00 – 21:30

  • ukázka tradičních řemesel – výroba vlny – kolovrátek Katrincola yarn, slaměné obrazy – Claudi Ondok
  • prodejní výstava – designové povlečení a upomínkové předměty MyWo Art s.r.o.

Katedrála sv. Petra a Pavla

9:00 – 18:30
volný vstup do katedrály

10:00 – 21:00
jedinečná vyhlídka z věží katedrály s možností nočního pohledu na město

19:00
koncert v katedrále sv. Petra a Pavla- A. Dvořák (ve spolupráci s festivalem Maraton hudby Brno 2018)

NEDĚLE 12. SRPNA, katedrála Sv. Petra a Pavla

10:30
pontifikální bohoslužba za město Brno, jeho obyvatele i za jeho hrdinné obránce, hlavní celebrant brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Restaurace L’Eau Vive:

12:00 – 16:00

  • výstava obrazů Petr Kolař, Claudi Ondok a Sandrine Christophle
  • tradiční řemesla výroba vlny – kolovrátek Katrincola yarn, slaměné obrazy – Claudi Ondo
  • prodejní výstava designové povlečení a upomínkové předměty MYWO s.r.o. s motivem obrazů Petra Kolaře

14:00 – 14:30
Prohlídka historické budovy restaurace L’Eau Vive s dějepisným výkladem

15:00
Vycházka „Po stopách Jeana Luise Raduita de Souche a obránců Brna“ start na Petrově