Centrum Platan

Káznice žije

Záměrem komunitního centra Platan je vytvářet a poskytovat osobám se zkušeností s duševním onemocněním moderně pojaté zázemí pro následnou péči. Jeho snahou je zprostředkovávat podporu méně institucionalizovaným způsobem, stále však profesionálně a s ohledem na zásady dobré praxe. Model komunitního centra může představuje v současném systému důležitý přechodový prostor mezi hospitalizací či více formalizovanou zdravotnickou péčí a běžným životem klienta/klientky. Součástí centra jsou také arteterapeutické a kulturní aktivity pořádané v areálu. Centrum se snaží rozvíjet prostředí příznivé pro setkávání různých perspektiv a směrů v oblasti péče o duševní zdraví a usiluje o destigmatizaci v této oblasti.

Součástí Centra Platan je i komunitní kavárna Café In The Ghetto, která sídlí v sousedství Káznice. Provozovatelem centra i kavárny je spolek Tripitaka.

Kontakt: centrum.platan@tripitaka.cz , mob. 601 327 803

https://centrumplatan.cz/

https://www.facebook.com/centrumplatan

https://www.instagram.com/centrumplatan/