Moravian Square (Moravské náměstí)

Na prknech, dlažbě i trávě (On Boards, Pavement, and Grass)