Bishop’s Courtyard (Biskupský dvůr)

Wandering through Moravian countryside

  • The event has taken place

  • Biskupský dvůr
    Muzejní 2
    Brno 65937

In the last century thousands of insect species disappeared from our countryside.

The main reason of diminishing natural diversity lies in changes of the countryside due to the intensive agriculture and forestry. On the other hand, some insect species widen their habitat thanks to the current slight climate warming and previously very rare animals become widespread parts of our wildlife.

This exhibition was financially supported by the South Moravian Region and the City of Brno.

Výstava je doplněna o umělecké plastiky hmyzu od Veroniky Richterové, která se v  současnosti zabývá především sochařskou prací z pet lahví, kterou nazvala PET-ART. Inspiruje ji jak život rostlin a živočichů v přírodě, tak přeplněné kontejnery na plastový odpad v ulicích, které jsou pro ni studnicí materiálu.

„Říše hmyzu je pro mne jedním z těch lákavých světů, kde nacházím spoustu podnětů, na kterých mohu stavět mou práci“, uvádí Veronika Richterová. „Jsou to zážitky vizuální, kdy s obdivem studuji stavbu hmyzího těla, zaobírám se elegancí muší nožky nebo hledám optimální tvar motýlího křídla, různě je modifikuji a přetvářím k obrazu svému. Fascinuje mě, že toto téma má určitý daný řád, který mne udržuje ve spojení s realitou (tj. třeba, že moucha má šest nohou a pavouk osm) a zároveň skýtá velkou svobodu a široký prostor k hledání dalších tvarových, barevných i technických možnost, jak s tématem naložit.“ Hmyz a pet lahve mají z hlediska autorky jedno společné: je jich spousta druhů a nepředstavitelně se množí.  Součástí výstavy bude i workshop Veroniky Richterové (plánový na jaro 2018), kde si budou moci děti i dospělí zahrát na PET-ARTové umělce a vyrobit si vlastní motýly Monarchy z Pet lahví.

Výstavu doplňují vitríny umístěné ve stálých přírodovědných expozicích – zoologické (Biskupský dvůr), která mapuje změny ve fauně jižní Moravy – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, geologicko-paleontologické, která představuje poslední výsledky výzkumu mořské rybí fauny moravských třetihor a nejzajímavější nálezy z posledních let a mineralogicko-petrografické, zaznamenávající minulost i současnost mineralogických výzkumů a těžby nerostů na Moravě a ve Slezsku, nové vzácné minerály a sběratelství minerálů – dnešní možnosti sběru.

Výstavu finančně podpořil Jihomoravský kraj a statutární město Brno

More information

When the event takes place

6. december 2017–3. june 2018
Tue 9 a.m-3 p.m.
Wed-Fri 9 a.m.-5 p.m.
Sat and Sun 1-6 p.m.

Entrance fee

  • regular 30 CZK
  • reduced 15 CZK
  • family 75 CZK

More information and contacts

Biskupský dvůr
Muzejní 2
Brno 65937

Tell your friends about this event!

Share on Facebook