Brno Industrial

Projekt Brno Industrial, za kterým stojí TIC BRNO spolu s partnery, roce 2020 představí město novou optikou. Nabídne mix historických souvislostí, průmyslových památek a fungujících staveb, příběhů i současného kreativního dění.

Textilní Brno z různých úhlů pohledu na zajímavých místech. Za výběrem témat stojí PhDr. Petra Mertová, Ph.D. z Technického muzea v Brně, které je hlavním partnerem přednášek s industriální tematikou.

Konkrétní termíny jednotlivých přednášek budou upřesněny.