Brno Industrial

Projekt Brno Industrial, za kterým stojí TIC BRNO spolu s partnery, v roce 2022 představí město industriální optikou.

Projekt Brno INdustrial, za kterým stojí TIC BRNO spolu s partnery, především s Technickým muzeem v Brně seznamuje zájemce s industriální tváří města prostřednictvím komentovaných prohlídek a vyhlídkových jízd, součástí projektu jsou i přednášky, vydány byly industriální noviny, vybudována informační stezka u řeky Svitavy.

Protože jednou z nejvýznamnějších výrobních společností ve městě byla Zbrojovka Brno, připravuje o ní TIC BRNO publikaci a výstavu, které mají za cíl připomenout, co je dnes zapomenuto a překryto vrstvou prachu. Pomyslného i toho skutečného. Ve druhé polovině minulého století, v dobách největší slávy, se zde vyráběly zbraně a ve všech závodech pracovalo přes deset tisíc zaměstnanců. K dalším odvětvím pak patřila výroba automobilů, psacích strojů či jízdních kol. Současným majitelem areálu je firma CPI Property Group, která se snaží celé území proměnit v novou živou čtvrť pod názvem Nová Zbrojovka. Ta „stará“ bude tedy obrazově a textově zachována v knize.

Ta bude obsahovat krátké odborné texty o historii firmy, které budou doprovázené vybranou obrazovou dokumentací, většinou z nedávno nalezeného unikátního podnikového fotoarchivu, který obsahuje několik tisíc negativů, kontaktů a fotografií. Jeho těžiště tvoří snímky z poválečného období, historicky cenné záběry dokumentují například návštěvy významných osobností, zahájení výstav a veletrhů, sportovní události, uvádění nových výrobků a jiné. Z fotografického hlediska jsou zajímavé snímky, které zachycují prchavé pomíjivé okamžiky z běžného denního provozu Zbrojovky.