Knihovna Jiřího Mahena

Zbyněk Ulčák: Ostravsko – zničená pohornická krajina?

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Velký sál, 5 NP, bezbariérový přístup. Změna programu vyhrazena. Aktuální informace sledujte na webu KJM.

O vzniku a podobách člověkem výrazně ovlivněné krajiny Ostravska a Karvinska.

Je to krajina zničená a nezajímavá, jedinečná a hodnotná, nebo prostě běžná? Přednáška představí různé podoby pohornické krajiny a nabídne zamyšlení nad účelností snah o její rekultivaci a současné využití.

Zbyněk Ulčák léta sám i se svými studenty navštěvuje a dokumentuje Ostravsko, krajinu výrazně poznamenanou dlouhodobou hornickou činností, těžkým průmyslem a souvisejícími vlivy. Zásahy do krajiny, tamní přírody a sociální skladby obyvatelstva jsou nepopíratelné, nicméně otazník v názvu přednášky naznačuje, že ne vše při bližším zkoumání musí být tak samozřejmé.

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (1966):

– přednáší na Katedře environmentálních studií FSS MU.
– člen výboru České společnosti pro krajinnou ekologii, z.s. IALE-CZ.
– zemědělský inženýr, environmentalista a praktikující zahradník.

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Velký sál, 5 NP, bezbariérový přístup. Změna programu vyhrazena. Aktuální informace sledujte na webu KJM.

kultura@kjm.cz