Záhada lokálek - projekce a panelová diskuze

Univerzitní kino Scala

Záhada lokálek – projekce a panelová diskuze

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Moravské nám. 127/3
    Brno 60200

Pirátská strana vás zve na projekci filmu Záhada lokálek – dokumentární projekt sledující současný stav regionálních železnic v kontextu jejich historického vývoje prostřednictvím odborné i laické veřejnosti.

Po projekci proběhne panelová diskuze, na kterou potvrdili svoji účast:

  • Andy Primusová – producentka a režisérka filmu
  • Ing. Tomáš Tužín – projektant dopravních staveb
  • doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. – hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD

Kam vedou koleje, tam je život…

Česká republika disponuje jednou z nejhustších železničních sítí na světě. Rozvoj drah však dlouhodobě stagnuje (respektive degraduje), jelikož oficiální tendence výrazně preferují silniční dopravu. Napříč politickým spektrem je otázka železniční dopravy zúžena na vysokorychlostní tratě (VRT), s lokálkami se do budoucna nepočítá, protože se „nevyplatí, nikdo s nimi nejezdí a nikoho nezajímají.“

Omezování regionální železniční dopravy, má prokazatelně negativní dopad na životní úroveň obyvatel obcí i měst. Provozovaná trať je přidanou hodnotou každé municipality stejně jako kulturní zázemí či obchod. Likvidace lokálek urychluje proces vylidňování venkova a neadekvátně zatěžuje městské aglomerace.

Chceme-li to změnit, pojďme nahlas mluvit o jejich současném stavu a budoucnosti…

Více informací

Kdy se akce koná

24. únor 2018 - 13:00–16:00

Vstupné

Dobrovolné

Více informací a kontakt

Moravské nám. 127/3
Brno 60200

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku