Fakulta sociálních studií MU

XVI. Brněnské politologické sympozium

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Aula

19. března 2020 se uskuteční tradiční, již šestnácté Brněnské politologické sympozium, tentokrát věnované tématu lokální politiky a územní samosprávy v České republice, jejich reformám a inovacím.

Před třiceti lety se v tehdejším Československu uskutečnily první svobodné komunální volby po sametové revoluci a od té doby je lokální politika předmětem zájmu nejen značné části veřejnosti, ale též častým objektem odborného výzkumu. Letošní, již šestnácté politologické sympozium se bude věnovat právě různým aspektům politiky na místní úrovni.

První panel se bude věnovat především otázkám politické participace v komunální politice a způsobu, jak může lokální samospráva ovlivňovat „vyšší“ patra politického systému. Druhý panel naopak představí některé často diskutované problémy, jako je financování obcí, existence malých správních jednotek a další. Sympozium bude zakončeno odpoledním Kulatým stolem, ve kterém budou odborníci z řad akademiků, komunální politiky, ale i justiční sféry a státní správy diskutovat problémy současného volebního systému a jeho možné inovace.

Pořádají Mezinárodní politologický ústav MU a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice

Kdy se akce koná

19. březen 2020 - 09:00–14:45

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Fakulta sociálních studií MU

Aula

Událost na FB
pospichal.matej@mail.muni.cz