Filharmonie Brno – Besední dům

Württemberský Komorní Orchestr Heilbronn – Moravský podzim

  • Akce již proběhla

  • Filharmonie Brno – Besední dům
    Komenského nám. 534/8
    Brno 60200

Program koncertu přináší jedinečnou příležitost porovnat umělecké projevy spojené s ruskou emigrací ve 20. století. Zazní hudba autorů, kteří měli k sovětské moci různorodý, všichni ale do krajnosti vypjatý vztah. Překvapivým společným pojítkem celého koncertu je ovšem ostentativně svobodný tvůrčí proces bez sebemenší vazby na dobové ideologické doktríny, vesměs v podobě různorodých hudebních výpůjček od skladatelů starších období. K hudebnímu neoklasicismu, který je také pojítkem večera, se každá ze skladeb staví z jiné pozice, jakkoliv většinou blízké.

Neoklasicismus byl jedním z hlavních směrů první poloviny 20. století. Výrazně ovlivnil i ruské skladatele, např. Igora Stravinského či Sergeje Prokofjeva. Zcela jiné povahy byl zájem o starší stylové epochy v díle Alfreda Schnittkeho, jehož polystylovost kombinovala citáty nebo quasi citáty historické hudby s moderními postupy. Skladby zmíněných skladatelů přiveze do Brna Württemberský komorní orchestr Heilbronn pod taktovkou Benjamina Reinerse, jako sólisté se představí koncertní mistr Berlínských filharmoniků Noah Bendix-Balgley a koncertní mistr heilbronnského orchestru Zohar Lerner.

 

IGOR STRAVINSKIJ  Dumbarton Oaks

SERGEJ PROKOFJEV  Houslový koncert č. 2 g moll op. 63

ALFRED SCHNITTKE  Concerto grosso č. 3

SERGEJ PROKOFJEV  Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“

 

Noah Bendix-Balgley housle

Zohar Lerner housle

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

dirigent Benjamin Reiners

 

Kdy se akce koná

Více informací a kontakt

Filharmonie Brno – Besední dům
Komenského nám. 534/8
Brno 60200

Událost na FB
info@filharmonie-brno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku