ruler

Dům umění města Brna

Tomáš Ruller: PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

  • Akce již proběhla

  • Malinovského náměstí 2
    Brno 60200

Dům umění města Brna zahajuje retrospektivní výstavu brněnského rodáka Tomáše Rullera.

Retrospektivní výstava představí dosavadní tvorbu brněnského rodáka a performera Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu.

Brněnská výstava se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz. Sedm kapitol v jednotlivých prostorech představuje v Domě umění přehled Rullerova díla s důrazem na fotografie, objekty a instalace, doplněný výběrem nejdůležitějších videoprojekcí od počátku jeho tvorby v roce 1974 až do současnosti.
Jednotlivé části výstavy vedou diváky od počátečních akcí v 70. letech v přírodě a alternativních společenstvích, přes Rullerovu tvorbu 80. a 90. let až k dokumentacím alchymistických experimentů.
K výstavě vychází bohatě ilustrovaná monografie. Historické reflexe současných českých kunsthistoriků, rozhovory s autorem i jeho vlastní teoretické úvahy dokreslují obraz jeho tvorby v sociokulturním kontextu a poskytují klíč k pochopení jeho díla.
Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, Ing. Petra Vokřála.
Vernisáž 12. 9. v 18.00
Komentovaná prohlídka 20. 9. v 17.00

Více informací

Kdy se akce koná

13. září–12. listopad 2017

Vstupné

Vstupné:

80/40/20 Kč

Více informací a kontakt

Malinovského náměstí 2
Brno 60200

Událost na FB