OC Dornych

Výstava Tracing Spaces: Stop & Go. Nodes of Transformation and Transition

 • 25. listopad 2022–22. leden 2023

 • Středa: 14:00—19:00
  Čtvrtek: 14:00—19:00
  Pátek: 14:00—19:00
  Sobota: 14:00—19:00
  Neděle: 14:00—19:00

 • 3. patro / floor

Prostor pro angažovanou architekturu, projekt Fakulty architektury VUT v Brně, otevře 24. 11. výstavu rakouského kolektivu Tracing Spaces „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ [Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition]. Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 22. 1. 2023 ve skladovém prostoru legendárního obchodního domu Prior (TESCO, dnes OC Dornych). Výstava započne sérii akcí a happeningů, které oživí významnou budovu brněnského brutalismu před plánovanou demolicí v roce 2023.

Výzkumný projekt Stop and Go, který vedli kurátoři a umělci Michael Zinganel a Michael Hieslmair, zkoumal postsocialistické změny v uzlech nadnárodní mobility a migrace podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí. Tyto tři případové studie jsou prezentovány především formou velkoplošných diagramů a abstraktních map cest, sítí a urbánních souostroví podél mezinárodních tras, které výzkumný tým projel ve své dodávce Ford Transit. V Prioru budou vystaveny také předměty, které si kurátoři přivezli ze svých výzkumných cest „terénem“. Součástí jsou i částečně dokumentární videodíla dalších umělců ve formě velkoformátových projekcí.

 

Termín Panevropské dopravní koridory označuje dopravní spojení mezi bývalými zeměmi Východní a Západní Evropy. Jejich rozšíření je jedním z hlavních projektů plánování infrastruktury EU: Silniční dopravní koridory představují památníky modernizace států i sdružení států, které jsou plánovány, budovány a rozšiřovány pod politickým a ekonomickým tlakem (a protitlakem ekologických argumentů). Zároveň však představují zásobárnu představivosti, na kterou se může upínat množství snů (a nočních můr) jednotlivců i institucí. Koridory fungují jako magnet, přitahují věci i jednotlivce, kteří se po nich pohybují a přimykají se k nim. Tyto zkušenosti jsou zaznamenány v oficiálních statistikách kontrolních orgánů, ve zpravodajství masmédií, v každodenních příbězích uživatelů a okolních obyvatel, ve výzkumných zprávách a uměleckých dílech.

Místa, kde je tok dopravy přerušen – autobusové terminály, logistická centra, dálniční odpočívadla, tržiště nebo hraniční přechody – jsou pozoruhodná tím, že nám umožňují číst strategie kontroly (nad)národních organizací a velkých podniků a motivy a biografie aktérů na cestě. Z tohoto procesu vzniká dynamický model urbanity, propojených souostroví, z nichž některá jsou každodenní rutinou multilokální existence aktérů přetvářena z ne-míst na intimní záchytné body.

Součástí vernisáže ve čtvrtek 24. 11. v 18:00 bude i prezentace kurátorů výstavy. V rámci doprovodného programu proběhne diskuse s českými autory projektu Ocelová města o architektuře logistiky ve střední a východní Evropě, promítání filmů a komentované prohlídky po budově bývalého Prioru s teoretičkou architektury Šárkou Svobodovou a architektkou Evou Truncovou. Obchodní dům, postavený v letech 1980–1984 podle návrhu architektů Zděňka Řiháka a Zdeňka Sklepka, byl ve své době nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. Na rok 2023 je plánována jeho demolice a na jeho místě vznikne komplex šesti budov s kancelářemi, obchody a nájemními byty.

Více informací

Kdy se akce koná

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

OC Dornych

3. patro / floor

Událost na FB