Moravská zemská knihovna

Virtuální výstava Antonín Rejcha znovunalezený

  • Akce již proběhla

  • Moravská zemská knihovna
    Kounicova 65a
    Brno 601 87

MZK připravila ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou (Bibliotheque nationale de France) virtuální výstavu o česko-francouzském skladateli Antonínu Rejchovi, pražském rodákovi, jehož život i tvorba byly významně spojeny s Francií a pobytem v Paříži. Rejcha byl vrstevníkem a přítelem Ludwiga van Beethovena, naturalizovaným Francouzem, široce uznávaným profesorem skladby a prvním rodilým Čechem zvoleným za člena Francouzské akademie krásných umění. V rámci výstavy Rejchu poznáte také jako odvážného a nápaditého skladatele, poodhalíte též současný stav bádání o skladateli, včetně nejnovějších objevů. V devíti tematických celcích přibližuje pomocí autografních rukopisů z fondu Francouzské národní knihovny, archivních dokumentů, původních tisků z fondů MZK a dobových rytin místa, na nichž se odehrával Rejchův život plný zvratů, počínaje rodnými Čechami přes Německo, Vídeň až do Paříže. Zaměřuje se také na různé aspekty jeho hudební a teoretické tvorby a představuje exkluz ivně i ukázky z nové nahrávky Rejchovy kantáty Lenore v podání Filharmonie Brno.

Kdy se akce koná

1.–31. březen 2021

Více informací a kontakt

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
Brno 601 87

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!