Místodržitelský palác

Vernisáž výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

  • Akce již proběhla

  • Místodržitelský palác
    Moravské náměstí 1a, Brno

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, která se koná v Místodržitelském paláci, Moravské náměstí 1a, v 18.00.

Josef Šíma je zásadním představitelem evropského moderního malířství. Výstava v Místodržitelském paláci připomíná Šímovu uměleckou dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě projevovala fascinace moderními technologiemi, až po okamžik zakořenění mezi umělci pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho působením v umělecké skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra).

Umělci této skupiny se pokoušeli proniknout za hranice reálného, k čemuž používali všemožné prostředky – drogy, alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dechu nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody, či z hledání mytologických symbolů a kořenů lidstva.

Na výstavě tak budou k vidění jeho obrazy snových krajin, parníků na Seině nebo portréty jeho přátel a rodiny. Josefa Šímu představíme také jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou.

Kdy se akce koná

25. říjen 2018 - 18:00

Více informací a kontakt

Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a, Brno

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku