Moravská galerie v Brně

Vernisáž | Valoch & Valoch

  • Akce již proběhla

  • Pražákův palác
    Husova 18

Slavnostní zahájení výstavy Valoch & Valoch, která na příběhu otce Karla Valocha a jeho syna Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním.

VALOCH & VALOCH
Archeologie a konceptuální umění

Nález zlomku čelisti neandertálce při archeologickém průzkumu jeskyně Kůlna v Moravském krasu, se zapsalo mezi nejdůležitější události poválečné archeologie ve světovém měřítku. Na tomto objevu se podíleli Karel Valoch a jeho syn Jiří. Zatímco Karel Valoch, archeolog brněnského ústavu Anthropos, vedl již od roku 1961 průzkum této lokality, student Jiří Valoch zde trávil jako brigádník na vykopávkách již několikáté letní prázdniny v řadě. Před archeologií dal Jiří Valoch přednost umění a během pár následujících letech se stal viditelným protagonistou experimentální poezie, teoretikem nového umění a kurátorem řady klíčových výstav. Aktuální výstava prezentuje přesahy archeologie a konceptuálního umění, tak jak se propsaly od poloviny šedesátých let do života Karla a Jiřího Valocha.

Kdy se akce koná

Vstupné

Vstup zdarma

Více informací a kontakt

Pražákův palác
Husova 18

Událost na FB