Fait Gallery

Vernisáž -> Lenka Vítková / Inge Kosková / Martin Vongrej

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Fait Gallery
    Ve Vaňkovce 2
    Brno 602 00

>>23. 2. 2022, 19:00
>> zahájení výstav

>Lenka Vítková
PRVNÍ KNIHA EMBLÉMŮ

>Inge Kosková
PROUD

>Martin Vongrej
KVALITA SVĚTLA Z ODDĚLENÉ SFÉRY A KVALITA ROTUJÍCÍHO SVĚTLA
________________________________________

LENKA VÍTKOVÁ / PRVNÍ KNIHA EMBLÉMŮ
23. 2.–7. 5. 2022, Fait Gallery
Expoziční řešení, umělecká spolupráce: David Fesl
Grafický design knihy a přívěsků: Daniela & Linda Dostálková, Sonni Scheuringer
Text: Marek Pokorný
Výstava Lenky Vítkové akcentuje téma vizuálně-textového spojení a nechává jej vyznít díky rovnocenné prezentaci obrazů a textů vytvářejících spolu nedělitelný celek. Projekt je koncipován jako komplexní prostředí skládající se z autorských textů a obrazů instalovaných do jakéhosi labyrintu, který scénickým způsobem vede návštěvníkův pohyb galerií. Souběžně s výstavou vychází stejnojmenná autorská publikace.

INGE KOSKOVÁ / PROUD
23. 2.–7. 5. 2022, Fait Gallery MEM
Kurátorky: Marie Štindlová a Lenka Vítková
Kurátorský výběr akcentuje suverenitu a plnost kreslířčina projevu. Objevuje intenzitu grafitových a štětcových stop v záznamech hudby, vrstvené perokresby vnímá jako silové zářiče. Bez omezení formátem papíru vytvoří umělkyně jednu kresbu přímo v prostoru galerie.

MARTIN VONGREJ / KVALITA SVĚTLA Z ODDĚLENÉ SFÉRY A KVALITA ROTUJÍCÍHO SVĚTLA
23. 2.–7. 5. 2022, Fait Gallery PREVIEW
Kurátor: Jiří Ptáček
Tvůrčí strategie Martina Vongreje jsou na jeho rodném Slovensku vnímány jako svébytné navazování na lokální charakteristiky konceptuálního umění 2. poloviny 20. století. Jeho schopnost vycházet z hluboce promyšleného programu, který od lidského subjektu stoupá vzhůru ke kosmickým výšinám (a z nich – přitahován gravitací, obohacen a rozšířen – opět klesá k člověku) ho staví po bok těch nejobdivuhodnějších uměleckých koncepcí, co nám jeho předchůdci po sobě zanechali. V jeho pojetí se umělecké dílo staví mezi lidské smysly a okolní svět, vizualizuje v nich přítomné (fyzikální i duchovní) principy a zároveň podněcuje jejich myšlení a prožívání. Nové malby, tvořící jádro výstavy ve Fait Gallery, patří k tomu nejsubtilnějšímu, co Vongrej vytvořil. Geometrie barevných bodů uložených v prostorech mezi rovnoběžnými nebo křížícími se liniemi utvářejí vzájemné konstelace, jsou od sebe odděleny a zároveň se provazují do skupin. Vnímání těchto vazeb je bytostně spojeno s procesem nevědomě probíhající rozhodování. Mezi viděním a myšlením se opět odehrává „hra na kvantování“, u nichž nelze současně měřit jejich polohu a hybnost, ale v každém okamžiku dojít pouze k jednomu kvalitativně odlišnému výsledku.

______________________________________________
Z důvodu aktuálních pandemických opatření Vás při příchodu prosíme o doložení potvrzení o očkování nebo překonání onemocnění covid-19.

Kdy se akce koná

23. únor 2022 - 19:00

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Fait Gallery
Ve Vaňkovce 2
Brno 602 00

Událost na FB
fg@faitgallery.com

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku