Filharmonie Brno – Besední dům

Velikonoční oratorium J. S. Bacha / Czech Ensemble Baroque

  • Akce již proběhla

  • Besední dům

Bacha na Mozarta! součástí Velikonočního festivalu duchovní hudby.

První verze díla byla uvedena jako kantáta pro Velikonoční neděli v Lipsku 1. dubna 1725 pod názvem Kommt, gehet und eilet. Vznikla ze světské kantáty Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen, (BWV 249a), z níž je dochováno pouze libreto. Následovala verze v roce 1735, kde již dílo bylo označeno, jako oratorium a v ještě pozdnější verzi ze čtyřicátých let byl ve třetí části oratoria rozšířen duet o čtyřhlasý sbor.

V oratoriu vystupují čtyři postavy: Šimon Petr (tenor) a apoštol Jan (bas), kteří se objevují hned v prvním duetu. Zjišťují, že je hrob, do kterého pohřbili Ježíše prázdný. Zde se setkávají také s Marií Magdalénou (alt) a „druhou Marií“, Marií Jakubovou (soprán). Sbor se – kromě rozšíření úvodního duetu – objevuje pouze v závěru oratoria.

Bach pro dosažení slavnostního charakteru obsazuje v orchestru trubky, tympány, hoboje, včetně d’amore, fagot, flétny (zobcové i příčné) a samozřejmě smyčce s continuem.

PROGRAM: J. S. Bach: Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, Oster-Oratorium D dur BWV 249

Kdy se akce koná

28. duben 2019 - 19:30

Více informací a kontakt

Besední dům

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku