Dům umění města Brna

Vasulka Live Archive: Videomapping

  • Akce již proběhla

  • Dům umění města Brna
    Malinovského náměstí 2
    Brno 60200

Srdečně zveme na videomappingovou projekci Vasulka Live Archive ve veřejném prostoru, která se koná při příležitosti výročí úmrtí Woodyho Vašulky (20.12.2019). Projekce představí tvorbu manželů Vašulkových vizualitou umělé inteligence a umělých neuronových sítí.

Videomapping bude promítán na čelní fasádu Domu umění města Brna 20. prosince ve třech časových intervalech: v 18:00–18:30, 19:00–19:30, 20:00–20:30.

 

Ve videomappingu zkoumá multimediální tvůrce Jiří Mucha obsah archivu Vašulka Kitchen Brno pomocí umělých neuronových sítí umělé inteligence (dále jen „AI“). Videa Steiny a Woodyho Vašulkových prostřednictvím analytických schopností AI dekonstruuje, vrství a řadí vedle sebe v novém pořadí: Výsledkem je nové dílo pracující s estetikou remixu odkrývající možné souvislosti a významy děl Vašulkových.

“Výsledné audiovizuální dílo je složeno z osmnácti prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsem volil jako průřez za dobu jejich aktivního působení. Díla jsem vybíral tak, aby na sebe navazovala vizuální stránkou, ale zároveň byla vytvářena s pomocí různých nástrojů. Díky umělé neuronové síti jsme rozložili vybraná videa do několika bloků a výsledných addů, které jsme remixovali s originálními verzemi. Přinášíme tak nový vizuální pohled na jejich tvorbu,” popisuje videomapping Jiří Mucha.
Nezvyklý výstavní formát projekce promítané na fasádu Domu umění města Brna je součástí testování různorodých způsobů zpřístupnění obsahu archivu Vašulkových, představující například alternativy vůči klasickým galeriím a možnosti prezentace umění v podmínkách pandemie.
„Videomapping je součástí výstavního triptychu, který nabídne nezvyklá rozhraní pro seznámení se s tvorbou Vašulkových. Po velkoformátové, videomappingové projekci interagující s architekturou Domu umění bude následovat prezentace jejich tvorby v plně imerzivní virtuální realitě a trvalá interaktivní expozice videí na webu vybaveném umělou inteligencí,“ dodává kurátorka projektu Jana Horáková.
Výstupy projektu budou zpřístupněny na webu založeném na umělých neuronových sítích: www.vasulkalivearchive.net.

Credits:
Kurátorka: Jana Horáková
Režie a kreativa: Jiří Mucha
Programátor: Tomáš Carda
Umělá inteligence: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny LUCID)
Zvuková postprodukce: Roman Sevčík
Pronájem a instalace projekční techniky: David Zaorálek a David Šamánek (Spectrum Brands)
Technická podpora: Pavel Daněk (Dům umění)

O autorovi
Jiří Mucha v roce 2018 absolvoval Teorii interaktivních médií Masarykovy univerzity. Ve své závěrečné diplomové práci pomocí umělé inteligence rekonstruoval významnou výstavu Computer Graphic (1968) brněnského kurátora Jiřího Valocha. Rekonstrukce byla téhož roku prezentovaná v Domě umění města Brna a v roce 2021 představena na mezinárodním festivalu Ars Electronica v Rakousku. Jiří Mucha působí jako režisér a scénárista autorských audiovizuálních projektů vlastního studia MUCHA.

Projekce je výstupem projektu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví, který reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe v důsledku celosvětového trendu digitalizace kulturního dědictví, především na pokračující digitalizaci archivů uměleckých děl a jejich on-line zpřístupnění. Neomezuje se jen na uspořádání obsahu archivu s pomocí tradičních knihovnických nástrojů, ale zkoumá také potenciál digitálních technologií pro inovativní způsoby práce s archiváliemi a interaktivní zprostředkování kulturního dědictví veřejnosti. Konkrétně se jedná o využití umělé inteligence v podobě strojového či hlubokého učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl a vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu v on-line prostředí a v podobě instalace ve fyzickém prostoru Domu umění města Brna. V rámci projektu je tímto způsobem zpracováván archiv průkopníků umění videa světového formátu Woodyho a Steiny Vašulkových, jenž je v majetku Vašulka Kitchen Brno – Centra umění nových médií se sídlem v Domě umění města Brna.

Událost zároveň připomíná 50. výročí od založení slavné newyorské The Kitchen (1971), podle které dostala název Vašulka Kitchen Brno sídlící v Domě umění. Spolek pečuje o odkaz Vašulkových, spravuje jejich archiv a zároveň iniciuje a podporuje řadu tvůrčích počinů, které odkaz jejich tvorby dále rozvíjejí.

Videomapping Vasulka Live Archive se koná v rámci projektu Media Art Live Archive: Intelligent interface for interactive cultural heritage mediation (MediaArtLiveArchive, TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA. Program Vašulka Kitchen Brno je dotován Statutárním městem Brnem a Ministerstvem kultury České republiky.

Více informací

Kdy se akce koná

Více informací a kontakt

Dům umění města Brna
Malinovského náměstí 2
Brno 60200

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku