Dům umění města Brna

Vašulka Live Archive / Interfaces

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Dům umění města Brna
    Malinovského náměstí 2
    Brno 60200

Výstavní triptych Vasulka Live Archive / Interfaces, jehož první část, velkoformátový videomapping na fasádu Domu umění, byl promítnut na závěr roku 2021, ve druhé části pokračuje výstavou imerzní virtuální reality, do které se budou návštěvníci moci ponořit prostřednictvím VR brýlí, a vícekanálovou projekcí Machine dreaming, rozkládající videa Vašulkových v pseudo-kognitivních procesech performovaných umělou inteligencí. Třetí část expozice tvoří web Machine Vision s unikátními funkcemi, který je online přístupný na internetu. počítači, tabletu, či telefonu. Triptych nabízí různé pohledy na práci umělých neuronových sítí při ikonografické analýze videí manželů Vašulkových.

V jádru projektu Vasulka Live Archive je experimentování s umělou inteligencí v uměnovědném výzkumu. Zaměřuje se nejen na využití funkcionalit inteligentních softwarů (image recognition technologies) pro ikonografický výzkum tvorby Vašulkových, ale zkoumá také různé možnosti vizualizace výsledků práce umělé inteligence.

Vasulka Live Archive / Interfaces není výstavní projekt ve smyslu prezentace nových obrazů nebo remaků tvorby Vašulkových. Pozornost návštěvníků vede k novým typům rozhraní k obsahu archivu Vašulkových, které autoři projektu vyvinuli. Jedná se o epistemologické nástroje (nové kulturní formy spojené s rozšířením informačních a komunikačních technologií), které poskytují „nové způsoby přístupu k informacím a manipulace s nimi. Jejich techniky zahrnují hypermédia, databáze, vyhledávače, dolování dat, zpracování obrazu, vizualizace a simulace“ (Manovich 2003, p. 23).

Zatímco zvolený formát výstavního triptychu má disperzní charakter a je možné se s jednotlivými výstupy seznamovat asynchronně, výstava je jedinečnou příležitostí pro jejich představení těchto rozhraní vedle sebe, ve vzájemných vztazích a v širším kontextu. Návštěvníci se seznámí s tvorbou Vašulkových, zasazenou do prostředí laboratoře zasvěcené výzkumu vynořující se disciplíny – „ikonografie věku umělé inteligence“ (Spratt, 2017, s. 12).

Těžištěm výzkumného projektu je web Vasulka Live Archive, zejména jeho analytická část Machine Learning, která je specificky designovaným rozhraním k obsahu archivu Steiny a Woodyho Vašulkových, umožňujícím prohledávat korpus audiovizuálních děl této umělecké dvojice, jak dle standardních identifikátorů (autor, název díla, rok), tak zejména s využitím speciálně netrénovaných umělých neuronových sítí, které dokážou filtrovat obsah archivu z hlediska opakujících se obrazových a zvukových objektů.

Vícekanálová projekce se skládá z vizualizace zvolených vrstev modelu klasifikační neuronové sítě. Obrazce tedy vznikají vložením snímku do sítě, která je nerozloží do vektoru klasifikačních hodnot, proces je ukončen dříve a částečně rozložený obraz se následně vizualizuje pomocí knihovny Lucid. Čím hlouběji necháme obraz do sítě projít, tím intenzivněji se jeho podoba změní na ireálnou.⠀

VASULKA LIVE ARCHIVE – VIRTUÁLNÍ REALITA

Speciálně pro využití ve vnitřních prostorech galerie Vašulka Kitchen Brno byla vytvořena plně imerzní virtuální realita, do které byly přeneseny funkcionality webu Vasulka Live Archive. Virtuální prostředí díky tomu poskytuje návštěvníkovi zážitek ´kybernauta´ nořícího se do výstavního prostoru Vasulka Kitchen Brno, do kterého je namapována sekce webu Strojové vidění / Machine Vision, a volného prostoru vesmíru, v němž jsou videa umístěna jako vesmírná tělesa. S videi je možné manipulovat (přemisťovat, přibližovat, oddalovat, zvětšovat či zmenšovat) a přehrávat je.⠀

Nedílnou součástí výstavy bude také série přednášek autorského týmu, v nichž budou postupně představeny jednotlivé fáze a popsány aspekty interdisciplinárního projektu.

3.3.

16–17.30 h – studio: doprovodný program k výstavě Vasulka Live Archive: Virtuální realita (Chamit Abdulvaliyev) a videomapping (Jiří Mucha, Jana Horáková)

/ 30 + 30 min. přednášky, diskuse

17.3.

16–17.30 h – doprovodný program k výstavě Vasulka Live Archive: AI software a Machine dreaming (Pavel Sikora, Štěpán Miklánek) / 30 + 30 min. přednášky, diskuse

Více informací

Kdy se akce koná

17. únor–24. březen 2022

Více informací a kontakt

Dům umění města Brna
Malinovského náměstí 2
Brno 60200

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku