Katedrála sv. Petra a Pavla

Varhanní léto 2021 v katedrále na Petrově

  • Akce již proběhla

  • Katedrála sv. Petra a Pavla
    Petrov 9
    Brno 60200

Už popáté se letos uskuteční varhanní festival na největších brněnských varhanách.

Na osmi koncertech, které se uskuteční od konce června do září pravidelně jednou za dva týdny vždy ve čtvrtek v 19 hodin, vystoupí renomovaní umělci a vynikající studenti a absolventi Konzervatoře Brno, Hudební fakulty JAMU a AMU. Festival zahájí 24. 6. Tomáš Sommer (HF JAMU), dále vystoupí 8. 7. Jan Kopřiva (Konzervatoř Brno), 22. 7. pedagog pardubické konzervatoře Josef Rafaja spolu s flétnistkou Eliškou Vondráček Horehleďovou, 5. 8. Petr Kolař a sólistka opery Národního divadla v Brně Andrea Široká, 19. 8. Martin Šálka (HF JAMU), 2. 9. Kateřina Málková (Praha), 16. 9. Barbora Baumannová a Petr Otáhal (oba Konzervatoř Brno) a na závěr 30. 9. sbory Magnificat a Beseda brněnská, které za řízení Petra a Dagmar Kolařových provedou Mši D dur op. 86 Antonína Dvořáka.

Vedle stěžejních skladatelů varhanní hudby v čele s J. S. Bachem bude program reflektovat významná hudební výročí skladatelů a varhaníků spjatých s městem Brnem, např. Bedřich Antonín Wiedermann (nejvýznamnější český varhanní virtuos 1. poloviny 20. století, varhaník brněnské katedrály), předního brněnského skladatele Milana Slimáčka (letos 85 let), ale i tvůrců zahraničních jako W. A. Mozart (230 let od úmrtí, Brno v dětství navštívil) nebo už zmíněný Dvořák (180. výročí narození).

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na připravovanou rekonstrukci varhanního hracího stolu. Koncerty se konají s finanční podporou statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace Magnificat. Přesný program koncertů je uveden na www.biskupství.cz a www.magnificat.cz.

Kdy se akce koná

24. červen 2021 - 19:00
8. červenec 2021 - 19:00
22. červenec 2021 - 19:00
5. srpen 2021 - 19:00
19. srpen 2021 - 19:00
2. září 2021 - 19:00
16. září 2021 - 19:00
30. září 2021 - 19:00

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov 9
Brno 60200

varhanik007@seznam.cz

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!