• 22. listopad 2023

  • 17:00

  • Sklep pod Novou radnicí
    Dominikánské nám. 1
    Brno 65878

PŘEDNÁŠKA

Přednáška zaměřená na Staré Brno v oblasti Mendlova náměstí, Pisárek a ulice Hlinky. Zmíněn bude klášter Augustiniánů a jeho klášterní sklepení, historie Kamenného mlýna a sklepy paláců na Hlinkách a její nejzajímavější podzemní lokality. Seznámíme se také s výrobou dezertního vína a s jeho třemi neznámějšími výrobnami na území Brna. 

Délka přednášky: 1,5 hodiny 

Přednášející: Ing. Aleš Svoboda 

Kdy se akce koná

22. listopad 2023 - 17:00

Vstupné

Dospělí150 Kč
Mládež (6-15 let)75 Kč
Studenti75 Kč
Senioři75 Kč
ZTP a ZTP/P75 Kč

Více informací a kontakt

Sklep pod Novou radnicí
Dominikánské nám. 1
Brno 65878