Moravské zemské muzeum

Uchvácena krajinou

  • Akce již proběhla

  • Dietrichsteinský palác, Sál Jana Jelínka

Výstava fotografických obrazů Ireny Armutidisové představuje výběr z fotografických souborů spojených tématem krajiny.
Nejstarším z nich byl cyklus Za humny aneb pocta moravskému poli z období kolem roku 2006. Fotografka tehdy volila obrazy míst svého bydliště, okolí Veverských Knínic. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Na tento větší, a postupně se dále rozšiřující cyklus navázal později další fotografický soubor, nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské zemědělské či lovecké činnosti.V další sérii fotografií Horizonty mlhy představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejich vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar a z něho se vynořující snové obrazy. V cyklech Zimní a Linie a struktura je linie a struktura krajiny redukovaná na samotný pocit a atmosféru snímané krajiny. Výstavu doplňuje výběr z konceptuálního cyklu Imaginární horizonty.

V rámci těchto vyhraněných tematických okruhů autorka vyhledává také v současné tvorbě především takové motivy a detaily v zemědělské krajině, jejichž smysl překračuje pouhé časově ohraničené nebo esteticky vnímané působení přírody. Přes nepřítomnost lidí nalezneme ve vystavených fotografiích v blízkosti lidských sídel stopy a zásahy člověka (ať již prostřednictvím objektů nebo stop po zemědělské činnosti), které obrazům venkovské krajiny mohou dodávat další a různorodé významy.

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí80 Kč
Studenti40 Kč
Senioři40 Kč

Více informací a kontakt

Dietrichsteinský palác, Sál Jana Jelínka

Událost na FB
mzm@mzm.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku