HaDivadlo

Tvůrčí intervence: ’68

  • Akce již proběhla

  • HaDivadlo
    Poštovská 8d
    Brno 602 00

Melancholický doslov derniérové inscenace J. A. Pitínského o kontrastech roku ’68.

Motto – je víc politické nebo poetické? – rámovalo na jaře 2018 (v rámci Sezony 43: Věčný návrat: Krize budoucnosti?) kolektivní tvorbu naší „výroční“ inscenace ’68, za níž se za souborem HaDivadla ještě jednou vrátil jeden z určujících režijních souputníků J. A. Pitínský.

Hravá scénická esej o radikalitě imaginace, společensko-kulturních protipólech bouřlivých 60. let, na západě i východě od železné opony, spojila verše, kinematografické citace i politická hesla pařížského studentského hnutí, a mnoho ze zdrojů poztrácela od cesty pro možné příští re/kompozice.

Intervenční dovětek k inscenaci, který uvedeme zároveň s jejím derniérovým uvedením, se probourá do jedné z těchto barev Pitínského evokace (nejen) roku osmašedesát: v podzemí HaDivadla vznikne snový environment z ozvuků dobových energií i jejich kontrastů – budeme zkoumat, formou volného setkání, jak se z osobního stává sdílené, jak zní melodie angažovanosti, či co je to překlad z pohledu jazykového střetu i možností interpretace.

 

Sobotní večer otevře moderovaná přednáška básníka a teoretika metod uměleckého překládání Zbyňka Fišera – dlouhodobě působícího na brněnské (FF MU) i česko-německé scéně. V různých zákoutích divadla budou k navštívení audio/vizuální fragmenty využívající emblémy a pop-artový štětec inspiračních 60. let. Fenomén překladu a procesů tvůrčí proměny (od záměru k osvojenému obrazu) pojme i instalační workshop překladu čínských Tao.

Hlavním programem bude 68 minut pásma poezie (Bytosti schopné snít). Kompozice složená z textů „prokleté“ generace zejména francouzských básníků 2. poloviny 20. století (od Antonina Artauda a Henriho Michauxe po Gilberte H. Dallasovou, Stanislase Rodanskiho či Jacquese Prevela), jejichž tvorba otevírá otázku angažovanosti, v protikladu zvnitřnělých slov vs. expresivního gesta. Kolektiv herců HaDivadla bude číst i naslouchat reprodukovanému čtení vlastního hlasu, v instalaci křesel a pokojů v melancholii mlh hlavního sálu. Dá se poezií proniknout blíže k člověku – pochopit jej? Kudy vede hranice politického a osobního? A kdo řekl: „Mikrob – nemá čas myslet na biologa?“

Večer zaštítí provoz divadelního baru, s doplněnými soupravami absintových dýmek. Setkání a snění o minulosti v přítomnosti.

Zbyněk  Fišer
Básník a literární vědec. Teoretik uměleckého překladu a komparatistiky, od 90. let působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v brněnském nakladatelství Atlantis, nyní se zaměřuje na disciplíny didaktika tvůrčího překládání či interpretace uměleckého textu a vede semináře tvůrčího psaní. Působil také v německojazyčném kontextu, studoval fenomén francouzské experimentální literární skupiny OuLiPo ze 60. let. Mezi jeho nejoceňovanější publikace patří povídková skladba Někde za Truchlovem (2014) a básnické sbírky Lesbický sen (1993) a Kikikarantkatr aneb Gazánie 2030 (2022). Je známo, že jeho otcem byl legendární Egon Bondy.

28.–30. května 2022

SOBOTA 28. KVĚTNA 2022
• 18.00 | otevření divadla s doprovodnými instalacemi
• 19.00 | přednáška Zbyňka Fišera o fenoménu uměleckého překladatelství | vstup volný
• 20.20 | autorský úvod k tvůrčí intervenci | vstup volný
• 20.30 | Kompozice francouzské poezie: Bytosti schopné snít | vstupenky
• do 23.00 | volná prohlídka doprovodných instalací

NEDĚLE 29. KVĚTNA 2022
• 19.30 | představení ’68, naposledy před derniérou | vstupenky
• beseda po představení | vstup volný

PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2022
• 19.00 | autorský úvod před představením | vstup volný
• 19.30 | derniéra ’68 | vstupenky

INSCENACE

Více informací

Kdy se akce koná

28.–30. květen 2022 - 18:00–21:00

Vstupné

Dospělí320 Kč
Studenti220 Kč
Senioři220 Kč
ZTP a ZTP/P220 Kč

Více informací a kontakt

HaDivadlo
Poštovská 8d
Brno 602 00

+420 530 330 869 nebo +420 731 457 204
pokladna@hadivadlo.cz