Moravské zemské muzeum

Trojí život středověké keramiky

  • Akce již proběhla

  • Moravské zemské muzeum
    Zelný trh 8
    Brno 65937

Nová výstava v Moravském zemském muzeu představuje vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího „života mezi lidmi“, tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes uplatnění v domácnosti až po „život po životě“ – laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků.

Výrobky z hlíny se řadí mezi nejstarší doklady lidské činnosti. Ale teprve oheň dal těmto lidským výrobkům odolnost a trvanlivost. Tak vznikla keramika, která je až dodnes neodmyslitelnou součástí běžného života. Ve středověku byla keramika lehce dostupným a nepostradatelným pomocníkem v mnoha oblastech každodenního života, zejména pak v domácnosti. Převládala především v kuchyni a na jídelním stole, ale známe i keramické pokladničky na drobné úspory, kahánky ke svícení či dokonce nočníky.

Cenné informace o detailech každodenního života, např. o oblékání, přináší drobná keramická plastika, zřejmě dětské hračky, dárky a upomínky z pouti. Spotřeba běžného keramického nádobí v domácnostech byla obrovská, proto se keramika tak hojně nachází v odpadních jímkách středověkých měst. Výstava tedy přináší reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst – Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována.

Výstava se snaží zachytit vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího „života mezi lidmi“, tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes její uplatnění v domácnosti až po „život po životě“ – laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků. Dětská dílna umožní zejména malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora.

Kdy se akce koná

19. květen–3. říjen 2021

Více informací a kontakt

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 8
Brno 65937

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku