Toulky rokem 1645 aneb Švédů na bran marné klepání

  • Akce již proběhla

  • Sraz: Moravské náměstí před kostelem sv. Tomáše
    Moravské náměstí, Brno

Procházka se koná v rámci cyklu Jarní tematické procházky.

Pojďte spolu s námi po stopách času na procházku historií města Brna. Nahlédnete do prastarých kronik psaných odvahou a krví statečných Moravanů, kteří se zbraní v ruce bránili v roce 1645 město Brno před náporem švédských obléhatelů pod velením generála Torstensona.

Následujte jejich příkladu a prožijte spolu s nimi jedinečný den plný toulek starým Brnem, kde v zákoutí uliček minulosti, žije navěky sláva města.

Během jedné hodiny a půl tak v doprovodu samotného velitele obránců Raduita de Souches dozvíte mnohem víc než z učebnic o odvaze a statečnosti obránců, kteří při obraně Brna položili své životy na poli cti a slávy.

Interaktivní procházka centrem a Starým Brnem je zaměřena na návštěvu památných míst spjatých s obleháním města v památném roce 1645.

Sraz: Moravské náměstí před kostelem sv. Tomáše

Procházka je určena pro omezený počet osob, doporučujeme proto zakoupit vstupenky v předprodeji.

Kdy se akce koná

27. květen 2018 - 10:00

Vstupné

100 Kč
Zdarma děti do 6 let
50 Kč děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P
INFORMAČNÍ CENTRUM /Radnická 8/ tel. 542 427 150
PŘEDPRODEJ a INFORMAČNÍ CENTRUM PANENSKÁ / Panenská 1/ tel. 513 039 035

Více informací a kontakt

Sraz: Moravské náměstí před kostelem sv. Tomáše
Moravské náměstí, Brno

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku