COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!

Sibiř-Dukelská 50

Touha stát se indiánem (If Only I Were an Indian)

  • Akce již proběhla

  • Zastávka tramvaje náměstí republiky

Touha stát se indiánem (If only I were an Indian), režie John Paskievich, Kanada 1995

Touha stát se Indiánem je pohledem do nevšedního světa kmene „Bílý Wampum“ – skupiny Čechů a Slováků, kteří se natolik aktivně zajímají o severoamerické domorodé kultury, že několik stovek členů tohoto kmene žije v hlubokých středoevropských lesích v típí a obléká se do bederních roušek, peří a mokasínů. Dokument se zabývá palčivými otázkami jako je radikální ochranářství přírody, přivlastňování kultury, kolonialismus a identifikace s Druhým. Tradice jsou zde představeny v ostrém kontrastu k modernímu způsobu života.

NAIFF je první a jediný český festival dokumentárních filmů o domorodých lidech.

V dnešní době žije na Zemi přibližně 350 milionů domorodých lidí ve více než sedmdesáti zemích. Někdy jako většinová část populace, ovšem častěji jako minority. Domorodí lidé žijí v souladu s přírodou, o kterou se starají, a opatrují ji. Životy domorodých národů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím, ze kterého čerpají jídlo a přístřeší. Země jim zároveň slouží jako duchovní kotva, kterou po věky opatrují.

Pokud se podíváme, kde domorodé národy žijí a kde je nejzachovalejší biologická rozmanitost, spatříme naprostou shodu. Ne náhodou. O své životní prostředí domorodé národy pečovaly po staletí. A pokud do jejich teritorii nezavitá externí činitel, budou v tom pokračovat i nadále. Odhaduje se, že na této planetě existuje okolo 6000 jazyků. Z toho čtyřmi tisíci hovoří domorodí lidé. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že jazyková a kulturní rozmanitost má přímou úměru k rozmanitosti biologické. Právě proto je třeba si uvědomit, že domorodí lidé jsou pro globální zájmy nepostradatelní. Tím, že ochráníme přírodní národy, ochráníme kulturní a jazykovou rozmanitost, zároveň však i rozmanitost biologickou.

• Domorodí lidé jsou nejchudšími z chudých. Nejzákladnější produkty jako jídlo, obuv či očkování jsou pro ně cenově nedosažitelné.

• Domorodí lidé vykazují nejvyšší hodnoty chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší hodnoty naděje dožití.

• Mnoho domorodých národů dotčených kolonialistickými praktikami dnes čelí sociálním problémům, jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální strádání, alkoholismus či jiné formy závislostí.

• Rozvojové programy vlád v zemích, kde domorodé národy žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost domorodých etnik na většinové společnosti.

Festival NAIFF se pokusí divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

Více informací

Kdy se akce koná

6. srpen 2020 - 19:00–22:00
6. srpen 2020

Vstupné

Dobrovolné

Více informací a kontakt

Sibiř-Dukelská 50

Kulturní centrum v budově bývalého kina a divadla Bio Sibiř.

Zastávka tramvaje náměstí republiky

Událost na FB

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku