Dům umění města Brna

Tomáš Moravanský: STILL LEFT

  • Akce již proběhla

  • Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99
    Dominikánská 9, Brno

Výstavu bude moci v jejím průběhu navštívit veřejnost zdarma, pokud při vstupu namísto zakoupení vstupenky, vymění lístek
za již použitou vstupenku z jiné kulturní akce (např. za lístek do kina či do divadla apod.).

Výstava „STILL LEFT“ Tomáše Moravanského v Galerii G99 navazuje na jeho rezidenční pobytv rámci Brno Artists in Residence v Domě umění, který se uskutečnil na podzim 2019.

STILL LEFT je pokračováním k souboru propojených galerijních projektů, objektových instalací, intervencí do veřejného prostoru, scénických představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem STILL LIVE, ve kterém Moravanský v současnosti zkoumá a pracuje s tématy každodennosti, psychologie pohybu, intelektuálního vlastnictví a kulturou individualismu ve vztahu k fenomenologii. Tomáš Moravanský -II- (SK/CZ) je panelákové dítě devadesátého prvního roku z Dubnice nad Váhom. Je absolventem Ateliéru Intermédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jeho tvorba je v široké škále povahy interdisciplinární. Moravanský je vizuální a zvukový umělec, skladatel, choreograf, filmový a scénický režisér, dramaturg, fotograf a mediátor. Ve své práci často rozpracovává motiv osobní, emocionálně zabarvené exprese na konceptuálním pozadí a jako autor se hlásí k linii tzv. „romantického konceptualismu“. Jeho tvorbu provázejí kritickoanalytické reflexe s oporou v odborné literatuře, filosofii, sociologii a také psychoanalýze. Rovněž je v jeho práci možné pozorovat výrazné prvky humoru, podprahových asociací, jazykových her a sebeironie. Tvoří v cyklech a sériích, kdy střídá formální přístupy na základě obsahu a vlastního vývoje. Jeho práce jsou význačné množstvím spoluprací s různými jednotlivci, přizýváním si hostů k vytváření kolektivů z interpretů různých oborů a žánrů. Je autorem hudební produkce a videoklipů (Panáčik), galerijních instalací, představení a intervencí do veřejného prostoru. Je spoluzakladatelem a členem intermediální skupiny a občanského sdružení INSTITUT INSTITUT (2018), která sdružuje aktéry různých výrazů a médií v diskuzi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.

Kdy se akce koná

19. únor–12. duben 2020

Více informací a kontakt

Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99
Dominikánská 9, Brno

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku