Brno - různá místa

Tematické prohlídky podzim 2019

 • Akce již proběhla

 • Brno - různá místa

Kolikrát znáš Brno, tolikrát jsi Brňanem!

Je tady podzim a s ním další série tematických prohlídek konaných pod taktovkou TIC BRNO. Tentokrát vás čekají radovánky morbidní i pivní.

K oblíbeným tématům jako jsou pivovary, renesance, sochy, archeologie, pasáže, funkcionalismus a další se totiž přidávají čtyři nová: procházka Líšní, neživá příroda, Josef II. a smrt.

 1. 9. 14.00

Po stopách brněnských pivovarů

Průvodce: Filip Vrána

Sraz: před Diecézním muzeem, Petrov 1

Během této procházky vám průvodce nabídne pohled na dějiny brněnského pivovarnictví od středověku po současnost. Procházka začíná na Petrově, kde je historický náhrobek sladovníka. Poté obejdete bývalý městský pivovar na Šilingrově náměstí, kde nahlídnete na historickou spilku. Odtud budete pokračovat kolem busty sládka Poupěte na Pekařskou, kde je historický velkopivovar a dále na Mendlovo náměstí, kde si vyslechnete výklad o klášterním pivovaru a o Starobrnu. Tam bude právě probíhat tradiční Den Starobrna. Upozorňujeme ale, vstupenka na prohlídku nezahrnuje vstup do areálu pivovaru.

 1. 9. 10.00

Meziválečné Brno                                                

Průvodce: Michal Doležel

Sraz: Moravské náměstí u makety města Brna

Město Brno patří k výrazným centrům moderní architektury. Zejména v meziválečném období se v Brně rozvíjely nejrůznější stavební aktivity a vznikaly zde výrazné objekty nejrůznějších funkcí. Komentovaná procházka vás zavede právě do období mezi světovými válkami. Projdete si oblast kolem Veveří a Kounicovy ulice a seznámíte se s příběhy stavitelů, architektů i lidí, kteří zde žili.

 1. 9. 10.00

Denisovy sady, Petrov, Zelný trh

Průvodkyně: Marie Schönová

Sraz: Denisovy sady u obelisku

Poznejte nejstarší část našeho města. Prohlídka začne pohledem na Staré Brno a hrad Špilberk. Dále půjdeme do katedrály sv. Petra a Pavla. Budeme pokračovat procházkou kolem celého chrámu, podíváme se na Kapucínské zahrady a poté projdeme na Zelný trh a Kapucínské náměstí.

 

 1. 9. 14.00

Ulice Lipová

Průvodkyně: Bohuše Červená

Sraz: zastávka trolejbusu č. 39 Vaňkovo náměstí

Projdeme jen malou částí největšího vilového komplexu v Brně, ale uvidíme celou řadu vil od známých brněnských architektů, většinou z 20. a 30. let 20. století, a také několik škol. Například Odbornou školu pro ženská povolání Vesna, která byla v době svého vzniku špičkovým zařízením evropské úrovně nejen svojí architekturou, ale i koncepcí výuky. Všechny objekty uvidíme jen z exteriéru.

 

 1. 9. 14.00

Ulice Barvičova

Průvodkyně: Bohuše Červená

Sraz: konečná zastávka trolejbusu č. 39 Barvičova

Barvičova ulice má dodnes charakter zahradního města, který jí byl dán do vínku ve 20. letech minulého století. S ulicí i jejím okolím je spojena i řada brněnských osobností. Přijďte se podívat na vlastní vily prvorepublikových architektů Jiřího Krohy, Josefa Poláška a Jindřicha Kumpošta a mnoho dalších zajímavých staveb. Všechny objekty uvidíte jen z exteriéru.

 

 1. 9. 14.00

Starou a novou Líšní

Průvodkyně: Jakub Sochor

Sraz: před kostelem sv. Jiljí na nám. Karla IV.

Zámeček, kostel sv. Jiljí či legenda o zdejším vodníkovi, jenž na sebe brával podobu kučeravého chlapce – to vše nás čeká během procházky někdejším městysem Líšeň, dnešní starou Líšní. Projdeme ale i Líšeň novou, v jejímž urbanismu lze vysledovat ohlas slovutného sídliště Lesná. Povíme si rovněž o slavném líšeňském odboji a zmapujeme místa s krásným výhledem na Brno.

 

 1. 9. 10.00

Brněnské fasády vyprávějí

Průvodkyně: Jana Čuprová, Zdeňka Pitrunová

Sraz: nádvoří Staré radnice

Při pohybu městem dospělého i dětského návštěvníka čas od času zaskočí vyobrazení prapodivného stvoření, socha světce, zvláštní štukové ornamenty, netradiční průčelí či domovní znamení. Tyto artefakty zde přetrvaly po staletí a ve stínu reklam a jiného vizuálního smogu věrně sledují naši cestu centrem města na každém kroku. Aby se z nich opět stali společníci na naší cestě, je třeba, aby nám dávali smysl. Vrátit těmto podivnostem jejich význam  znamená vyprávět jejich příběh. Budeme si vyprávět příběhy, které se odehrávaly v domech, i ty, které se odehrávají na domech. Prohlídka je koncipovaná tak, aby bavila děti a potěšila a obohatila dospělé.

 

 1. 10. 10.00

Tajemství brněnských pasáží

Průvodkyně: Jana Taušová

Sraz: nádvoří Staré radnice

Na této procházce centrem města se dozvíte mnoho zajímavého nejen o známých a významných brněnských pasážích a jejich stavitelích, ale i o menších, ale neméně zajímavých průchodech, o kterých možná ani nevíte nebo jste na ně už zapomněli.

 

 1. 10. 14.00

Neživá voda v centru Brna

Průvodkyně: Lucie Kubalíková

Sraz: Denisovy sady u obelisku

Neživá příroda ve městě? A kde? Na každém kroku! Brno má dlouhou, pestrou a občas i dobrodružnou geologickou minulost, která se výrazně podepsala na jeho utváření, rozvoji a současném vzhledu. V centru města projdeme místa, kde se s neživou přírodou můžeme setkat – jak ve formě skal starých více jak sedm set miliónů let, tak v podobě stavebního a dekoračního kamene na významných památkách. Během prohlídky se dozvíte, že Brno kdysi leželo na dně moře nebo že červená a bílá nejsou jen barvy města, ale i barvy nejužívanějších stavebních materiálů ve středověku.

 

 1. 10. 14.00

Hrnem sošným Brnem

Průvodkyně: Ivanka Augustová

Sraz: Moravské náměstí u sochy markraběte Jošta

Projdeme se městem a pozdravíme sochy slovy Miroslava Horníčka: „Dobrý den, socho“. A které sochy objevíme? Jako první to bude markrabě Jošt, místo našeho srazu. Poté navštívíme ladného Mima a lišku Bystroušku. Kolem sousoší Ptáci O. Zoubka projdeme na Moravské náměstí k soše vojáka od V. Makovského. Pak nás čeká plejáda osobností počínaje J. Mahenem, L. Janáčkem a konče bratry Mrštíkovými. I Mahenovo divadlo nabízí zajímavé sochy. Přeneseme se s nimi do dávné antiky a neopomeneme připomenout slavného Edisona. Uslyšíme pověst O kamenné panně a posledním bodem prohlídky bude půvabná socha na Zelném trhu, u které vzdáme hold jednomu z nejslavnějších hudebníků a ukončíme naše putování.

 1. 10. 10.00

Renesance v Brně                                        

Průvodkyně: Jana Čuprová, Zdeňka Pitrunová

Sraz: nádvoří Staré radnice

Renesance není jen umění a architektura; je to období, kdy se Brno a celá Morava těšili nevídaným privilegiím a samostatnosti. Na základě příkladů několika existujících staveb a příběhů obyvatel renesančního Brna se pokusíme vytvořit věrnou ilustraci, jak praktický život v renesančním Brně mohl fungovat a jak vznikala tehdejší podoba města. Období bude také zasazeno do evropského společenského a uměleckého kontextu.

 1. 10. 10.00

Brno a Josef II.

Průvodkyně: Ilona Protivínská

Sraz: roh ulic Lidická a Lužánecká

Při prohlídce si připomeneme, čím vším město ovlivnil císař Josef II.. Zjistíme, že stopy jeho reforem tu dodnes nacházíme na každém kroku. Nezapomeneme na pestrou historii jeho sochy v nadživotní velikosti. A zazní také brněnské pověsti, ve kterých panovník vystupuje. Víte, kde se dnes nachází pluh, se kterým oral u Slavíkovic? A jak to bylo doopravdy s jeho „testovacím“ uvězněním na Špilberku?

 

 1. 10. 10.00

Ústřední hřbitov

Průvodkyně: Marie Schönová

Sraz: před hlavní bránou, Vídeňská ulice

Ústřední hřbitov patří svou plochou k největším hřbitovům v České republice. Není pouze místem posledního odpočinku pohřbených osob, je i galerií umělecky hodnotných náhrobků od význačných umělců nebo známých kamenických dílen. Nedílnou součást hřbitova tvoří zeleň. Během dvouhodinové prohlídky si prohlédnete nejen hroby význačných brněnských osobností, ale projdete také pohřebištěm sovětských a rumunských vojáků a odbojářů.

 1. 10. 14.00

Funkcionalismu v centru Brna

Průvodkyně: Monika Postbieglová

Sraz: před Komerční bankou na náměstí Svobody

Brno je proslulé svými funkcionalistickými stavbami. Pojďte si prohlédnout alespoň některé z nich – někdejší Moravskou banku, obchodní dům Brouk a Babka, palác Alfa, hotel Avion, obchodní dům Baťa, dům Městské ubytovací kanceláře, nádražní poštu a kavárnu Savoy.

 1. 10. 10.00

Archeologie Brna                                            

Průvodce: Michal Doležel

Sraz: Moravské náměstí u makety města Brna

Chcete vědět, kde se v Brně ve středověku nacházela ševcovská dílna nebo alchymistická laboratoř? Pak by vás mohla zajímat právě tato procházka. Každý rok totiž Brno vydává nová svědectví své minulosti. Archeologické výzkumy přispívají k poznání nejstarších dějin našeho města, které je pro většinu obyvatel mnohdy neznámé.

 

 1. 10. 14.00

Nebožky aneb smrt a umírání v Brně

Průvodkyně: Jana Čuprová, Zdeňka Pitrunová

Sraz: nádvoří Staré radnice

Procházka po Brně se zaměří na místa spojena s fenomény nemoci, skonu a umírání. Po odvrácené straně Brna vás provede kunsthistorička Jana Čuprová a religionistka Zdeňka Pitrunová. Čeká vás spousta morbidních radovánek a kopa holých faktů.

 

Více informací

Kdy se akce koná

7. září–27. říjen 2019

Vstupné

100 Kč

50 Kč děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

Zdarma děti do 6 let

 

Více informací a kontakt

Brno - různá místa

Událost na FB
info@ticbrno.cz