Brno - různá místa

Tematické prohlídky LÉTO 2019

  • Akce již proběhla

  • Brno - různá místa

Ani v létě TIC BRNO nezapomíná na oblíbené komentované prohlídky města, které Brno ukazují z různých úhlů pohledů.

Můžete si vybrat z deseti témat, z nichž většina je zaměřena na vznik Velkého Brna a jeho 100. výročí, takže nově s průvodcem projdete a poznáte jednotlivé městské části: Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Tuřany, Jundrov, Nový Lískovec, Židenice, Juliánov, Maloměřice a Obřany.

Dvě další prázdninové procházky jsou věnovány slavným bitvám a soubojům. Během nich se dozvíte, kde se odehrály slavné brněnské souboje a jak francouzský plukovník město Brno před Švédy uhájil.

Pořadatelem akce je TIC BRNO.

 

13. 7. 14.00 Obřany a Maloměřice

Průvodce: Petr Konvička

Sraz: konečná tram č. 4, Obřany, Babická

Nechte se provést čtvrtí, kterou si za své sídlo vybraly již pravěké kultury a která kromě mnoha jiných učarovala i bratrům Čapkovým nebo S. K. Neumannovi. Projdeme společně všechna významná místa, kterými kráčela více než tisíciletá historie Obřan a Maloměřic: kostel a staré centrum Obřan, Esslerovu textilku a most, vily na Mlýnském nábřeží. Vydáme se po stopách obyvatel obřanského hradiska, i na místo, kde stávala maloměřická cementárna. Můžeme navštívit také proslulé maloměřické seřazovací nádraží. Po skončení prohlídky je možno dále vychutnávat atmosféru místa v kulturní kavárně Kafara nacházející se v historických prostorách fary obřanského kostela.

20. 7. 16.00 Řečkovice                          

Průvodkyně: Martina Zdražilová

Sraz: konečná tramvaje č. 1, Řečkovice

K příležitosti oslav 100. výročí vzniku Velkého Brna se projdete jednou z nejsevernějších brněnských městských částí. Nahlédnete do historie dávné i té, kterou si ještě mnozí pamatují. Uslyšíte místní pověsti a odpoledne můžete zakončit na výstavě v bývalém zámečku nebo třeba v cukrárně.

 

27. 7. 14.00 Žabovřesky

Průvodkyně: Kristýna Burianová

Sraz: před kinem Lucerna, Minská 19

Poznejte během procházky proměnu Žabovřesk od malé vesnice s vinohrady k vilové čtvrti, kterou si pro svůj dům vybral i Bohuslav Fuchs. Během procházky se seznámíme s nejzajímavějšími stavbami. Kromě Fuchsova rodného domu také s vilou rodiny Jelínkových či s vilou Dušana Jurkoviče. Neopomeneme ani Dětský domov Dagmar či vily od architektů Kunze či Dvořáka. Během procházky také vzpomeneme na osudy lidí, kteří prošli Kounicovými kolejemi.

 

10. 8. 10.00 Komín               

Průvodkyně: Zdeňka Pitrunová

Sraz: zastávka Svratecká směr do centra

Na procházce po Komíně se dozvíte mimo jiné to, jak přišel Komín ke svému jménu, jak a proč sama královna Rejčka v Komíně kostel založila, kam se chodilo v Komíně do hospod, kde se nacházely

největší pole a statky a kterak velkolepě se hody slavily.

11. 8. 17.00 Tuřany                 

Průvodkyně: Ilona Protivínská

Sraz: před úřadem MČ Tuřany, Tuřanské nám. 1

Při procházce si připomeneme historii a slávu starobylého mariánského poutního místa v Tuřanech, navštívíme kostel a projdeme si okolní areál. Neopomeneme ani nedaleký Husův sbor, vyzdobený krásným nástěnným obrazem akademického malíře Rudolfa Kundery. Procházku doplníme zastavením v okolí nenovického zámku.

15. 8. 18.00 Jak francouzský plukovník město Brno před Švédy uhájil

Průvodkyně: Jana Amadou

Sraz: Denisovy sady u obelisku

Projděte se městem po stopách obrany Brna před Švédy v roce 1645. Zjistíte mimo jiné, proč slavíme Den Brna, kde se vzali na Moravě Švédi a proč byl velitelem města zvolen Francouz z La Rochelle. Dozvíte se, jak probíhala obrana města, na která místa se nejvíce útočilo a že se ve Francii chystá inaugurace mostu, jenž ponese jméno po veliteli Brna.

18. 8. 10.00 Slavné Brněnské souboje

Průvodce: Jan Kruba

Sraz: nádvoří Staré radnice

Vladyka Zderad, Šembera z Boskovic či Baron Trenck – jména, která jsou v Brně dobře známá.  Tentokrát tyto muže přímo potkáte, a to pořádně rozzuřené. Budete totiž svědky slavných brněnských soubojů. A přitom si můžete lámat hlavu, kdo je vlastně vaším průvodcem a jak to, že také vládne mečem? A kdo další na vás ještě vytasí svou zbraň?

24. 8. 14.00 Nový Lískovec                       

Průvodkyně: Bohuše Červená

Sraz: zastávka trolejbusu č. 25 a 26 Lesní

Přijměte pozvání na procházku Novým Lískovcem. Prozkoumáme členitý terén s pěknými výhledy na Brno, seznámíme se s prací stavitele Františka Uherky, podíváme se na první zdejší dům (z roku 1894) i na bývalé dělnické domky, které na popud Josefa Hybeše projektoval Dušan Jurkovič. Připomeneme si též osud výtvarnice Oldřišky Keithové a uvidíme i jedno z míst, kde se podle románu Simony Monyové natáčel v roce 2013 film Sebemilenec. V případě příznivého počasí zajdeme na závěr vycházky do rekonstruovaného lesoparku původně vybudovaného pro místní ozdravovnu.

24. 8. 14.00 Jundrov                   

Průvodce: Helena Matulová

Sraz: před úřadem městské části Brno-Jundrov

Pojďte s námi na procházku jednou z nejklidnějších a nejzelenějších městských částí. Jundrovem, vesnicí uprostřed města obklopenou řekou a horami, místo, kde najdete domky ze začátku minulého století, ale i paneláky, žijící staré tradice i rušný současný společenský život. Nahlédněte do zákoutí Jundrova, kde každé místo má svou vzpomínku.

7. 9. 16.00 Židenice a Juliánov

Průvodce: Josef Veselý

Sraz: na parkovišti u Dělnického domu, Jamborova

Poznejte historické souvislosti vývoje kdysi největší a nejvýznamnější obce v okolí Brna, dnes jedné z městských částí – Židenic a Juliánova. Kde, co a kdy vzniklo? Kde ještě stále je, a kde už není, historická náves? Jak ovlivnily podobu Židenic a Juliánova zásadní brněnské události? Jak vypadaly Židenice před stavbou městského okruhu? To vše a ještě trochu více se dozvíte na této procházce.

 

Více informací

Kdy se akce koná

13. červenec–7. září 2019

Vstupné

100 Kč
Zdarma děti do 6 let | 50 Kč děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

Více informací a kontakt

Brno - různá místa

Brno - různá místa

Událost na FB