Urban centrum

Tajemství fresky

  • 6. leden–24. únor 2023

  • Urban centrum
    Mečová 5
    Brno 602 00

Sál, ve kterém zasedal v minulosti zemský soud, sloužil jako vojenský sklad i vývařovna, a ve kterém v současnosti zasedají brněnští radní, prošel v uplynulých dvou letech nákladnou rekonstrukcí. Zveme vás na výstavu, na které vás seznámíme s původní výmalbou sálu, jejím umělecko-historickým zhodnocením, a především s postupem restaurátorských prací na její náročné obnově.

Rekonstrukce zasedacího sálu rady v areálu Nové radnice byla ukončena v roce 2021, byla odkryta a zrestaurována původní výmalba z poloviny 18. století, jejíž podoba, skrytá řadu let pod vrstvami mladších nátěrů, byla jedním z posledních tajemství brněnského barokního malířství.

Součástí výstavy jsou prohlídky rekonstruovaného sálu Rady města Brna, vždy ve čtvrtek v 17 hodin.

Z důvodu omezené kapacity je na prohlídky nutná registrace. Více informací a registrace na urbancentrum.brno.cz.


Přednášky v Urban centru odhalí tajemství fresek 

Zveme vás do Urban centra na doprovodný program, který přibližuje rekonstrukci barokních maleb sálu Rady města Brna.
Jejich příběh ještě více představí chystaný cyklus tří přednášek s odborníky, kteří se na rekonstrukci sálu podíleli.

Termíny přednášek vždy ve čtvrtek v 17 h:

9. 2.
Historie a vývoj areálu Nové radnice a dnešního Sálu Rady města Brna včetně jeho výzdoby a následné rekonstrukce
Přednáší Libor Blažek / vedoucí Archivu města Brna

16. 2
Historie fresky a průběh rekonstrukce sálu Rady
Přednáší Martin Čihalík / historik umění, vedoucí restaurátorského týmu
         
23. 2.
Jednotlivé etapy restaurování a rekonstrukce maleb sálu Rady
Přednáší Šárka Fridrichová / členka restaurátorského týmu

Vstup zdarma, vzhledem k omezené kapacitě sálu nutná registrace: recepce Urban centra, e-mail: urbancentrum@brno.cz, tel.: 778 520 752

Kdy se akce koná

6. leden–24. únor 2023

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Urban centrum
Mečová 5
Brno 602 00

778520752
urbancentrum@brno.cz