Katedrála sv. Petra a Pavla

Svoboda, velký dar 1968 – 2018

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Petrov 9
    Brno 60200

Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla a přilehlý areál Petrova budou v měsíci srpnu jedním z míst oslav a připomenutí významného mezníku novodobých dějin českého národa: 50. výročí událostí roku 1968 – tzv. Pražského jara a srpnových událostí t. r.

Program:

Úterý 21. srpna

V 19:00 proběhne v katedrále slavnostní koncert duchovní hudby. Zazní Missa solemnis J. Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT, sólistů a Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla pod taktovkou Petra Kolaře. Na koncert naváže společný večer chval, díků a proseb se zpěvy Taizé, s možností zapálit svíci na svůj úmysl a se závěrečným požehnáním městu a národu. V katedrále mohou příchozí zhlédnout i výstavu „Tváře místní církve“ přichystanou k výročí 100 let od vzniku republiky Diecézním muzeem. Výstava přibližuje život
a odkaz dvanácti zajímavých osobností minulého století ze sedmi brněnských farností.

Je připraven i doprovodný program v areálu Petrova. Diecézní muzeum nabídne zvýhodněné vstupné do všech expozic a od 15:00 tvořivý workshop s možností ozdobit  si svíci na večerní program v katedrále. V 17:30 ve farním sále na Petrově 9 proběhne přednáška
a beseda Ing. Bc. Luďka Navary „Rok 1968 jako mezník českých novodobých dějin“.

Neděle 26. srpna 2018

V 10:30 budou oslavy zakončeny slavnostní bohoslužbou v katedrále s připomenutím všech obětí totality.

Věříme, že všechny nabízené programy jako nedílná součást oslav letošních výročí naší vlasti přispějí k obohacení všech zúčastněných i duchovního a kulturního života jihomoravského regionu.

Kdy se akce koná

21. srpen 2018 - 10:00–22:00
26. srpen 2018 - 10:30

Více informací a kontakt

Petrov 9
Brno 60200

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku