Moravské zemské muzeum

Stříbrná a zlatá Vysočina

  • 15. prosinec 2021–4. září 2022

  • Moravské zemské muzeum
    Zelný trh 8
    Brno 65937

Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině

Českomoravská vrchovina se v určitých obdobích středoevropských dějin stávala předmětem těžby různých nerostných surovin. Vedle rozsáhlého využívání těch nerudních, jako byl stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna, včetně využívání zdejších bohatých vodních zdrojů, to byla i vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů.

Výstava Stříbrná a zlatá Vysočina prezentuje současný stav pozůstatků historické důlní činnosti. Návštěvníci zde naleznou rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata i četných doprovodných minerálů. Jsou zde představeny významné historické důlní revíry, nalezené předměty z hornických sídlišť, mince i dobové písemné záznamy.

Je možné vstoupit do imitace důlního díla, prostřednictvím virtuální reality nahlédnout do středověkého hornického sídliště z 13. a 14. století. Mobilní aplikace Buchberg 1269 a hra Ďáblova štola umožní zájemcům stát se součástí života středověkých horníků a získat představu o technologii těžby a zpracování stříbrné rudy. Jako vždy jsou připraveny i aktivity pro děti.

Kdy se akce koná

15. prosinec 2021–4. září 2022

Vstupné

Dospělí60 Kč
Studenti30 Kč
Senioři30 Kč

Více informací a kontakt

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 8
Brno 65937

Událost na FB
mzm@mzm.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku