Moravská galerie v Brně

Středověc jinax / 90 let (Semináře) dějin umění v Brně: Pygmalion, aneb o prokletí sochařství

  • Akce již proběhla

  • Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum
    Husova 14, Brno

Proč je sochařství tak nudné? Tuto otázku si položil básník a kritik Charles Baudelaire v titulu slavného pamfletu z roku 1846, v němž označil sochařství za fetišismus a nikoliv umění v moderním slova smyslu.

Přednáška Pavla Suchánka se pokusí odhalit, jak se lidé v raném novověku na sochy dívali a proč na prahu moderní doby nakonec převládl pocit, že tento způsob dívání se je z principu špatný.

Spolupořadatel – Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU

Kdy se akce koná

9. listopad 2017 - 19:00

Vstupné

50 / 30 Kč studenti, senioři, SPMG

Více informací a kontakt

Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno