• Akce již proběhla

  • Špilberk 210/1
    Brno 66224

Výstavní projekt seznámí návštěvníka se středověkými a novověkými stavebními řemesly a se stavebním vývojem města Brna. Téma projektu je symbolicky vymezeno výstavbou městské hradby jakožto základního znaku středověkého města a rozvojem panelových sídlišť jako hradby novodobé. V jednotlivých expozicích představujících kostel, hradbu, měšťanský dům a hrad (pevnost) budou prezentována stavební řemesla. Závěr pak představí vývoj moderního bydlení 19. a 20. století.

Výstava je prodloužena do 11. 2. 2018.

Kdy se akce koná

1. červen 2017–11. únor 2018

Více informací a kontakt

Špilberk 210/1
Brno 66224

+420 542 123 611
muzeum.brno@spilberk.cz