specific-

Divadlo Feste

SPECIFIC 2017: Juan Mayorga // Le Brunova metoda ke štěstí

  • Akce již proběhla

  • Industra STAGE a její blízké okolí
    Masná 9

Scénické čtení ve veřejném prostoru v rámci festivalu Specific 2017.

Juan Mayorga (Madrid, 1965)
Método Le Brun para la felicidad
(Le Brunova metoda ke štěstí). 2008.

Jedna žena a jeden muž.

Jedná se o přednášku, v níž profesor-prodavač v obleku představí Le Brunovu metodu ke štěstí. V 17. století Le Brun popsal 19 lidských vášní a nakreslil, jak se tyto vášně projevují na výrazech tváře a těla. Margarita, prodavačova pomocnice (herečka a bývala prostitutka z Amsterodamu), projde s diváky všech 19 vášní. Cílem je dostat se do poslední vášně – štěstí. Margarita to ale vzdá po osmnácté. Je totiž příliš těžké rozeznat rozdíl mezi radostí a štěstím.

Festival scénických čtení SPECIFIC 2017 // Divadlo Feste

Divadlo Feste pořádá již sedmým rokem festival SPECIFIC, který formou scénických čtení představuje v ČR dosud neznámé divadelní texty. Letos se tematicky přesouváme ze severu Evropy na její jih. Po předloňském festivalu s norskou dramatikou a loňském finském festivalu navazujeme uvedením sedmi nových španělských textů.

Festival spojuje umění, kulturu cizích zemí a veřejný prostor. Jednotlivá čtení probíhají ve výjimečných nedivadelních prostorech napříč Brnem, na jejichž potenciál či nevyužitost tímto také upozorňuje. V těchto prostorech probíhá také bohatý off-program, který zahrnuje projekce, koncerty či veřejné debaty. Ty jsou důležitou součástí festivalu. Jejich obsahem bývají kromě témat uvedených textů také kulturní, sociální a politické problémy dané země. Zúčastňují se jich kromě autorů textů také odborníci na problematiku té které země (např. v době ukrajinské krize v roce 2014 byli na debatě kromě dramatika Pavla Arieho přítomni také ukrajinský konzul v ČR Volodymyr Horbarenko, ukrajinista Petr Kalina a aktivistka Marija Nobilisová). Debaty dávají publiku možnost přiblížit se kultuře dané země a hlouběji se ponořit do témat uvedených her.

SPECIFIC 2017 bude poprvé připravován a realizován v Brně i v Praze. V roce 2015 jsme tři z šesti čtení českých premiér současných finských her předvedli v pražském prostoru Venuše ve Švehlovce. Scénická čtení tam nicméně pouze hostovala, čímž se částečně vytrácí smysl a podstata site-specific práce, jež by měla být základem festivalu. Letos tedy chceme opět ve spolupráci s Jakubem Čermákem a Venuší ve Švehlovce tři z šesti českých premiér připravit přímo v pražském veřejném prostoru s pražskými herci a režiséry. Festival se tak definitivně přesune rovněž do Prahy.

Festival proběhne od 5. do 8. října 2017 v lokacích, které sousedí s multikulturním centrem Industra v brněnské ulici Masná a 27. až 29. října v Praze.
Režie jednotlivých čtení se ujímají tři ženy a tři muži: Lucie Ferenzová, Tereza Říhová, Ewa Zembok, Michal Hába, Martin Františák, Adam Steinbauer.
Překlad španělských her do češtiny je předmětem překladového semináře katedry romistiky při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

PROGRAM:
DRAMA
5. října, 20:00
Carlos Contreras Elvira: Verbatim Drama (2010)
Cena Marqués de Bradomín pro dramatiky do 30 let.
Režie: Michal Hába

6. října, 20:00
Alberto Conejero: Maďaři (2010)
Variace na Sofoklovu Antigonu
Režie: Adam Steinbauer

7. října, 20:00
Pablo Gisbert: Kino hoří a deset lidí hoří (2011)
Režie: Tereza Říhová

8. října, 20:00
Juan Mayorga: Le Brunova metoda ke štěstí (2008)
Režie: Martin Františák

KOLOKVIUM
6. října
– dopolední blok: IDENTITA NA POSTDRAMATICKÉ SCÉNĚ
Přednášející: Bixler, Ospina, Seda, Luque
Analýza scénického čtení z 5.10: Carlos Contreras Elvira – VERBATIM DRAMA
Jde o nejpostdramatičtější ze všech letošních textů, vyjadřuje hledání nové formy a identity divadelního textu a jeho dekompozici vyvolanou současnou společností, čemuž se věnují i přednášející.

– odpolední blok: ZÁKLADNÍ KAMENY SCÉNICKÉHO UMĚNÍ
Přednášející: Gutiérrez, Guerrero, Santana, Mejía, Estrada
Analýza textu scénického čtení, které proběhne 6.10. ve 20:00: Pablo Gisbert – KINO HOŘÍ A DESET OSOB HOŘÍ
Text ukazuje způsob propojení historických událostí se způsobem přemýšlení současných národních kultur a dekonstruuje divadlo na jeho jednotlivé prvky, kterým se věnují přednášející.

7. října
– dopolední blok: POHLEDY NA ŠPANĚLSKÉ DIVADLO V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Přednášející: Bakucz, Herreras, Roig, García
Analýza textu pro scénického čtení, které proběhne 7.10. ve 20:00: Alberto Conejero López – MAĎAŘI
Příspěvky přednášejících se věnují problematice realismu v současném divadle a Maďaři jsou nejrealističtějším z letošních textů; jeden z příspěvků se dokonce věnuje inscenování španělského dramatu v Maďarsku.

– odpolední blok: DIVADLO A REALITA – HEREC A TĚLO
Přednášející: Diago, Bravo, Sauma, Vargas
Analýza textu po scénické čtení, které proběhne 8.10. ve 20:00: Juana Mayorgu – LE BRUNOVA METODA – KLÍČ KE ŠTĚSTÍ.
Přednášející se věnují dualitě vztahu divadla a performativity, lidského těla na scéně a ženské postavy, proměnám pohledu na tělo a jeho degradaci na mechanismus – o čemž silně vypovídá text Mluvicí stroj, částečně i Le Brunova metoda.

FILM
8. října
Dokument o A. Lidell

Více informací

Kdy se akce koná

8. říjen 2017 - 20:00

Vstupné

Akreditace na celý festival SPECIFIC 2017: 200 Kč

Dospělí120 Kč
Studenti60 Kč

Více informací a kontakt

Industra STAGE a její blízké okolí
Masná 9

Událost na FB
feste@divadlofeste.cz