Mendelovo muzeum MU

Slavnostní zahájení festivalu Mendel je… vědec