Muzeum romské kultury

Slavnostní otevření stálé expozice v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě

  • Akce již proběhla

  • Muzeum romské kultury
    Bratislavská 246/67
    Brno 60200

Expozice Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa.

Po dlouholeté snaze romských pamětníků a aktivistů, stejně jako pracovníků Muzea romské kultury a předtím i Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského vznikla v bývalém tzv. cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu stálá výstava. Ta se věnuje pohnuté historii tohoto místa – otřesné životní podmínky a každodennost internace přibližují dobové fotografie, dokumenty a zejména vzpomínky pamětníků převážně z řad samotných vězňů.

Poprvé si stálou expozici návštěvníci mohou prohlédnout při vernisáži 15. července. Na akci vypravuje muzeum autobus, v případě zájmu si rezervujte místo na rezervace@rommuz.cz, nebo na tel.: +420 775 407 065 a to do 2. července. Autobus odjíždí v den události od budovy muzea (Bratislavská 67) v 15.15 h, plánovaný návrat do Brna kolem 20 h.


čas: 15. 7. od 17:00

kde: Hodonín 76, 679 75 Hodonín

rezervace na: rezervace@rommuz.cz, nebo na tel.: +420 775 407 065

fb událost

 

Expozice nazvaná Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa se nachází ve dvou hlavních prostorách. Větší část expozice je umístěná v novostavbě informačního centra památníku, kde expozice návštěvníkům prezentuje historii místa v kontextu českých a československých dějin. Začíná představením kontextu vzniku Československa a postavení Romů a Sintů ve státě ovlivněným „proticikánskými“ náladami, zákonodárstvím a postupem úřadů. Dále expozice prezentuje vývoj opatření cílených na Romy a Sinty v Protektorátu Čechy a Morava. Největší pozornost a rozsah expozice je věnován tzv. cikánském táboru v Hodoníně u Kunštátu, který byl spolu s veřejnosti známějším obdobným táborem v Letech u Písku místem internace, utrpení, smrti a následně výchozím místem transportu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz pro stovky romských mužů, žen a dětí. Otřesné životní podmínky a každodennost internace přibližují dobové fotografie, dokumenty a zejména vzpomínky pamětníků převážně z řad samotných vězňů. Expozice obsahuje i samostatnou místnost s audiovizuálním vybavením, jež návštěvníkovi umožní přehrávání audio a audiovizuálních záznamů vybraných vzpomínek pamětníků roztříděných do tematických kategorií. Expozice samotná se věnuje také transportům hodonínských vězňů do Auschwitz a jejich osudům v dalších nacistických koncentračních táborech. Závěrečná pasáž expozice v informačním centru přibližuje poválečné osudy táborového areálu – mimo jiné se stal místem internace německy mluvících osob určených k odsunu z Československa, později táborem nucené práce pro odpůrce komunistického režimu a po desítky let sloužil jako rekreační areál. Část expozice je věnována také poválečnému vyrovnávání se přeživších Romů a Sintů s válečnými zážitky v kontextu společností spíše potlačovaného historického tématu rasově motivované perzekuce a genocidy Romů a Sintů v době II. světové války, pro kterou se ještě i dnes někdy používá termín „neznámý holokaust“. Expozice informačního centra obsahuje také časovou osu stavící vedle sebe události týkající se táborového areálu v Hodoníně u Kunštátu, území Československa a českých zemí a Evropy v období od roku 1918 do současnosti.

Druhá část expozice se nachází ve zrekonstruované budově bývalých vězeňských ubikací. Budova s částečně dobově vybaveným interiérem obsahuje poslechová místa se směrovými mikrofony, z nichž znějí vzpomínky pamětníků doby tzv. cikánského tábora. Mimoto se zde nacházejí expoziční panely doplňující informace z expozice informačního centra týkající se různých aspektů každodennosti od otřesných hygienických podmínek, přes nedostatečnou stravu až po pohřbívání obětí internace do hromadných hrobů v blízkosti tábora.

Více informací

Kdy se akce koná

15. červenec 2021 - 17:00

Při dopravě autobusem, sraz před budovou muzea (Bratislavská 67) v 15:15.

Vstupné

Zdarma

Více informací a kontakt

Muzeum romské kultury
Bratislavská 246/67
Brno 60200

+420 775 407 065
rezervace@rommuz.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!