svoboda Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

S Alešem Svobodou opět do podzemí

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně
    Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Opět po roce se mohou zájemci setkat s Alešem Svobodou, odborníkem na brněnské podzemí. V letošních čtyřech přednáškách nabídne pohledy pod město z jiných úhlů.

  • 11. září 2017, Kapucínské náměstí a Petrov

Aleš Svoboda se zaměří na sklepení objevená pod bývalým Uhelným trhem, pod Hotelem Padowetz, pod domem U Tří kohoutů. Přes zajímavosti z Kapucínského kláštera se dostane až do unikátního sklepení pod Petrovem, kde se nachází jezero, po němž mohou plout lodě.

  • 25. září 2017, Zelný trh

Tématem budou nejvíce podsklepené části historického jádra Brna. Aleš Svoboda představí částečně přístupné sklepení známé jako Labyrint pod Zelným trhem ale i nepřístupná sklepení Lídlova domu a kašny Parnas. Návštěvníky slovem a fotografiemi provede sklepením Biskupského dvora, Reduty i bývalé Cyrilometodějšké záložny. Také se bude věnovat nejnovějším nálezům učiněným při opravě plochy náměstí.

  • 9. října 2017, Česká a Solniční ulice

Tentokráte se Aleš Svoboda zaměří na přednášku  o  nejfrekventovanější ulici v Brně. Poodhalí tajemné chodby a sklepení, které se v těchto místech nacházejí, představí  dochované zbytky středověkých sklepů i zbytky mostu pod Českou ulicí. Nevynechá ani historii a  vývoj obou  ulic v návaznosti na Moravské náměstí.

  • 23. října 2017, Dominikánské náměstí a Panenská ulice 

V poslední přednášce letošního roku Aleš Svoboda povypráví o objevu  Mincmistrovského sklepa a o historii Královské kaple,  o sklepech před kostelem sv. Michala a na nároží Zámečnické ulice.

Více informací

Kdy se akce koná

11. září 2017
25. září 2017
9. říjen 2017
23. říjen 2017

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105
Brno 61200

541421420
slabotinsky@technicalmuseum.cz