Technické muzeum v Brně

Rodinný den v Technickém muzeu v Brně

  • Akce již proběhla

  • Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Vydejte se s námi na pomyslné putování. Cestu vám ukážou dva malí kamarádi – Šroubek a Matička. Přestože urazíte desítky kilometrů, nohy vás tentokrát bolet nebudou, protože po celou dobu se budete zdržovat pouze v budově Technického muzea v Brně. Muzeum má kromě své hlavní budovy ve správě také 6 technických památek, rozptýlených od slovenských hranic až po Vysočinu. Pět objektů je výrobních, šestý sloužil vojákům.

Na každé z těchto památek proběhne v průběhu turistické sezóny jedna akce určená rodinám s dětmi – v rámci projektu S Matičkou a se Šroubkem za poznáním putujem. Při akcích jsou připravena hravá stanoviště inspirovaná památkou nebo na určité konkrétní téma. Každý rok nabízíme jiné náměty, letošní program najdete na naší webové stránce S Matičkou a se Šroubkem za poznáním putujem – 2020.

Než však turistická sezóna začne a památky se otevřou veřejnosti (duben, květen), nabízíme malou ochutnávku. Ze všech šesti památek jsme si vypůjčili vybrané úkoly a představíme je v muzeu v Brně. A pokud se vám naše památky nebo hravé aktivity zalíbí, vydejte se pak na skutečný výlet a poznejte památky opravdově, „in situ“, to znamená přímo v krajině, kde stojí a desítky či spíše stovky let plnily svoji funkci.

A co vás tedy čeká při naší brněnské ochutnávce v rámci Rodinného dne 21. března 2020?

  • Vodní mlýn ve Slupi se představí aktivitami pro mlýn typickými – zpracování obilí a mouky. Naučíte se, jaké základní druhy obilí známe, poznáte různé produkty a druhy mouky a mouku si zkusíte ručně namlít na mlýnku.
  • Pro Větrný mlýn v Kuželově jsme zvolili praktické dílničky – vyrobíte si papírový větrník nebo model mlýna a městské děti jistě ocení práci s hlínou. Zasadí si semínko, o které se pak budou doma starat a zalévat je.
  • Kovárna v Těšanech se představí kvízem o kovářském řemesle a praktickým procvičením zručnosti v podobě zatloukání hřebíků.
  • Stará huť u Adamova nabídne aktivity představující Moravský kras, uprostřed něhož se nachází. Poznáte, které přírodniny jsou s ním spojené?
  • Na Vysočinu zve Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. Původně to býval hamr, pak mlýn a ke konci svého užívání obytné stavení, kde se našlo spousta starých „pokladů“. Poznat a pojmenovat některé z nich bude dalším úkolem.
  • Dobou svého vzniku nejmladší památkou je Areál československého opevnění a železné opony v Šatově. Ten zastupuje vojenská technika, poznávání zbraní a uniforem.

Dobrovolné úkoly jsou připraveny i pro dospělé 😀

A pokud vás připravený program úplně neunaví, je vám k dispozici i celé muzeum se stálými expozicemi, výstavami Železná opona 1948-1989, V těžkých dobách, Vodicí pes, Retrogaming No. 2 nebo oblíbená Technická herna.

Více informací

Kdy se akce koná

21. březen 2020 - 10:00–18:00

Vstupné

Dospělí130 Kč
Mládež (6-15 let)70 Kč
Děti (0-6 let)zdarma

Více informací a kontakt

Purkyňova 2950/105
Brno 61200

Událost na FB
541 421 442
najbertova@tmbrno.cz