Fait Gallery

REGISTRACE STANA FILKA

Předchozí Následující
  • Akce již proběhla

  • Fait Gallery

REGISTRACE STANA FILKA

Kurátorská koncepce: Boris Ondreička
Architektura výstavy: studeny architekti
Vernisáž: 6. 10. 2021, 19:00

REGISTRACE STANA FILKA je prozatím bezesporu nejrozsáhlejší výstavou tohoto autora (nejen co se týče výstavní plochy, ale zejména počtu prací), která má ambici technicky třídit a seřazovat soustředěný výběr (registr) jeho prací. Chce tak konat, aby umožnila didaktický vstup do tezauru zásoby i gramatiky tohoto všestranného umělce, předestřít logiku jeho uvažování a výrazových prostředků, a rovněž poukázat na úžasnou variabilitu Filkova výkonu na přítomně uspořádaných variantách jeho jednotlivých prvků.

I když REGISTRACE představuje každé jeho období a typické polohy, nenárokuje si na náležitosti kompletní retrospektivy. Filkovo dílo je stále enormně se rozprostírající a rozptýlené. Potřebuje dlouhodobější výzkum a konečnou souhrnnou analýzu, ke které bude tento projekt příspěvkem. REGISTRACE chce napomoci ke čtení a porozumění tohoto díla, a to umožněním přehledu průhledem i za pomocí architektury výstavy. Chce zpřístupnit i biografické a filozofické pozadí autorových idejí. REGISTRACE nevnímá Filka jako složitého, komplikovaného, ale jako složeného a komplexního.

Kdy se akce koná

Vstupné

Každou středu vstup volný.

Dospělí80 Kč
Studenti40 Kč

Více informací a kontakt

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku