CO.LABS

RABBUNI / sólová performance /

  • Akce již proběhla

  • Veveří 20

„Mistře.“ Rozhovor s Mistrem. Dílo, jež je utvářeno z tance, gest, poezie a hlasu, zobrazuje vnitřní proměny člověka spojené s uvědomováním si vlastní podstaty.

„Master.“ Interview with the Master. The creation, which is made up of dance, gestures, poetry and voice, depicts the inner transformations of man connected with the awareness of his own essence.“

Reflektuje prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu.

Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej. Svět. Teprve v tomto uvědomění se stává úplným.

Tyto proměny tedy provází otázka: Kdo jsem?

Malým zrnkem? Alejí? Někdy zrnkem, jindy alejí. V pravé podstatě obojím. Skrze rozhovor s Mistrem je možné vydat se na tuto proměnlivou cestu…

Inscenace vznikla v koprodukci spolku Z druhé strany a divadla CO.LABS.

Partnerem inscenace je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.

Kdy se akce koná

Vstupné

Dospělí220 Kč
ZTP a ZTP/P180 Kč
Studenti180 Kč

Více informací a kontakt

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku