CO.LABS

RABBUNI

  • 29. červen 2022

  • 19:30

  • CO.LABS
    Kounicova 686/22
    Brno 60200

„Mistře.“ Rozhovor s Mistrem. Dílo, jež je utvářeno z tance, gest, poezie a hlasu, zobrazuje vnitřní proměny člověka spojené s uvědomováním si vlastní podstaty. // „Master.“ Interview with the Master. The creation, which is made up of dance, gestures, poetry and voice, depicts the inner transformations of man connected with the awareness of his own essence.“

Reflektuje prožitek oddělenosti a jednoty, jež může být připodobněn k růstu stromu.

Na počátku je malé semínko, zrnko, ve kterém je zakódován celý jeho další vývoj. Z malého zrnka roste strom. Jedinečný kus. Jeho růst a bytí vůbec je však v každém detailu propojeno s celým jeho okolím. Teprve v tomto uvědomění je utvářen celek. Alej. Svět. Teprve v tomto uvědomění se stává úplným.

Tyto proměny tedy provází otázka: Kdo jsem?

Malým zrnkem? Alejí? Někdy zrnkem, jindy alejí. V pravé podstatě obojím. Skrze rozhovor s Mistrem je možné vydat se na tuto proměnlivou cestu…

Inscenace vznikla v koprodukci spolku Z druhé strany a divadla CO.LABS.

Partnerem inscenace je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.

Koncept performance, scénografie, performance – Silvie Kudelová
Pohybová spolupráce – Roberta Legros Štěpánková
Hudba a zvuk – Ondrej Kalužák
Světla – František Kumhala
Realizace kostýmu – Jana Pluháčková
Produkce – Klaudia Klembarová
Inspice – Martina Ipserová
Grafika – Simona Vaškovičová
Foto plakátu a inscenace – Áša Sárová
Technické zajištění – Jakub Vrága, Josef Augustin Drobný, Jaroslav Ryška

Představení má 50 minut a nemá přestávku

Kdy se akce koná

5. květen 2022 - 19:30
29. červen 2022 - 19:30

Vstupné

Na tuto akci je možné v předprodeji zakoupit vstupenku 1+1 zdarma. Jedna vstupenka dorazí hned, druhou si vyzvednete na pokladně před představením.

Dospělí220 Kč
Studenti180 Kč
Senioři180 Kč
ZTP a ZTP/P180 Kč

Více informací a kontakt

CO.LABS
Kounicova 686/22
Brno 60200

Událost na FB
vstupenky@colabs.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku