HaDivadlo

Queer Runner (labyrint citu / ráj mysli)

  • 26. duben 2024

  • 19:30

  • HaDivadlo

divadlo

„Binární jsou jenom stroje.“

montáž atrakcí – zákonitosti vzoru – testovaný subjekt – lusthaus srdce – otrávené jablko

Q samo se sebou uzavře sázku o Alanovu duši. Alan je podroben řadě rafinovaných testů a zkoušek, které mají prověřit jeho lidství. Alan stvoří homunkula a odhalí velká tajemství přírody. Alan zažije prudké milostné vzplanutí, které se nápadně podobá bitvě o záchranu představivosti. Alan se naučí několik užitečných iluzí. Kdo je tady Poutník, kdo Všudybud a kdo je Mámení? Má myšlení nějaké meze? Co se nachází za hranicemi citu? Je Alan člověk, stroj nebo buzerant? Jak byste vy uspěli v real life CAPTCHA* testu?

* CAPTCHA = Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů od lidí)

Inspirací pro Alana, ústřední postavu hry, je práce a osud britského matematika, logika, kryptoanalytika a zakladatele moderní informatiky a počítačové vědy Alana Turinga. Během druhé světové války navrhl a zkonstruoval elektromechanické kryptoanalytické stroje, kterým se podařilo prolomit kódy německých šifrovacích zařízení. Položil teoretické základy pro vývoj a konstrukci zařízení bezpečné komunikace a moderních počítačů (tzv. Turingův stroj), věnoval se i matematickým zákonitostem přírodní morfogeneze (tzv. Turingovy vzory).

Roku 1952 byl obviněn a souzen kvůli své homosexualitě. Aby se vyhnul vězení, souhlasil s „chemickou kastrací“, což mělo za následek nevratná fyzická a duševní poškození. Součástí trestu bylo i zbavení přístupu k utajovaným informacím, pozbyl tak možnost nadále svobodně pracovat a cestovat. Dva roky poté si ve svých 42 letech vzal život.

Queer Runner ale není dokumentární inscenace o jeho životě. Autor a režisér JQr před námi otevírá fantastický, jinotajný, šifrovaný svět. Koláž příběhů, citací, odkazů a autorského textu má prvky autobiografie, biografie, pracuje s vědeckými fakty i divokou fikcí. V tekutém obrazivém světě na pomezí iniciačního příběhu, utopie a dystopie, laboratoře, iluzionistické manéže i divoké tělesné párty se postavy s rozmlženými konturami konfrontují s proslulými alegoriemi, současnou realitou i vizemi budoucnosti. V láskyplném boji se lámou zažité kódy, přelévají a přetvářejí se iluze uměle budovaných hranic.

Obávám se, že v budoucnosti bude platit následující sylogismus:
Turing věří, že stroje mohou myslet.
Turing spí s muži.
Z čehož plyne, že stroje nemohou myslet.
Tvůj – zoufalý – Alan.

Sezona 49: Konec iluzí

Kdy se akce koná

26. duben 2024 - 19:30

Vstupné

Dospělí380 Kč
Studenti260 Kč

Více informací a kontakt

HaDivadlo
Poštovská 8d
Brno 602 00