COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací nebo (ni)KAM V BRNĚ, kde najdete, co se dá dělat i teď. BUĎME SPOLU!

Technické muzeum v Brně

Průvodce nevidomého člověka – vodicí pes

  • 4. únor–7. červen 2020

  • Purkyňova 2950/105
    Brno 61200

Pes – nejlepší přítel člověka a zároveň velký pomocník pro člověka s handicapem.  Vodicí pes, konkrétně, provází nevidomého či slabozrakého jedince v běžném životě, zejména pak při pohybu ve venkovním prostoru. Výstava komorního charakteru Vodicí pes – průvodce nevidomého člověka se zaměřuje právě na výcvik těchto pomocníků, a to od narození, přes zralý věk až po ten seniorský. Protože Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka se skutečně o psy stará po celý jejich život.

„Těžké postižení zraku nemusí znamenat trvalou ztrátu nezávislosti a samostatného pohybu,“ jsou slova Milana Dvořáka, vedoucího Školy pro výcvik vodicích psů, s. r. o. On sám je jedním z prvních profesionálních cvičitelů v České republice a výcviku se věnuje více než 25 let. „Naše škola podporuje klienty s těžkým postižením zraku,“ pokračuje Milan Dvořák, „kteří chtějí uplatňovat svoji samostatnost a nezávislost na okolí a navzdory svému handicapu chtějí být součástí běžného života společnosti.“

Citlivě a s laskavou důsledností a respektem ke každému psovi pracují cvičitelé této školy už dvacet let. „Je potřeba psa povzbuzovat v dobrých rozhodnutích a podporovat pečlivé provedení jednotlivých cviků. Zároveň musí být vyrovnána míra práce a zábavy, nesmíme totiž zapomínat, že pes má své přirozené psí potřeby,“ přibližuje Milan Dvořák trochu z filozofie přípravy.

Kdopak z nás zná zásady, které bychom měli dodržovat, když potkáme vodicího psa? Tak např. víte, že pokud má na sobě vestičku s označením vodicí pes, nemáte jej hladit?  Takový pejsek, když se mu obleče zmíněná vestička, ví, že je v práci a že jde všechna zábava stranou a že se musí soustředit, aby dovedl svého majitele nebo majitelku bez úhony k cíli. A zkuste si to v dnešní době, kdy na našich ulicích pořád dochází k proměnám! Právě proto je v „Desateru k psům se speciálním výcvikem“ v prvním bodě napsáno:

Vodicího psa nikdy nevyrušujte při práci. Nedožadujte se jeho pozornosti mlaskáním, voláním, hvízdáním či jinak. Velmi mu tím ztěžujete jeho práci a soustředěnost.

Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka za dvacet let své existence připravila ke službě s nevidomými téměř pět set psů, kteří působí nejen v České republice. Na výstavě se dozvíte více o výchově štěněte, o následném výcviku, o  plemenech vhodných pro službu vodicích psů i o přípravě člověka na službu vodicího psa…

„Můj nový pane,“ dočtete se  v Modlitbě vodicího psa, „svůj příchod k tobě pociťuji jako krok do neznáma,  proto se ho trochu bojím. Můj zmatek pramení z toho, že nevím, co mne u tebe čeká. Vyslyš proto moje prosby, abych se tohoto strachu zbavil a mohl ti dobře sloužit.“

Výstavu připravilo oddělení Dokumentace slepecké historie Technického muzea v Brně.

Kdy se akce koná

4. únor–7. červen 2020

Více informací a kontakt

Purkyňova 2950/105
Brno 61200

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku