Technické muzeum v Brně

Průmysl na Moravě 1918

  • Akce již proběhla

  • Technické muzeum v Brně

Při příležitosti stého výroční vzniku Československé republiky otevřelo Technické muzeum v Brně výstavu s názvem Průmysl na Moravě 1918.

Jejím záměrem je ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, a také přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií.

Výstava představí konkrétní firmy a také klíčové osobnosti, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Chybět nebudou jména jako Tomáš Baťa, bratři Stiassni či rodina Wichterlova. Z významných podniků budou dominovat brněnská Zbrojovka, Vlněna, Tatra Kopřivnice, olomoucká čokoládovna Zora, břeclavský cukrovar rodiny Kuffnerových, První česká sklárna v Kyjově či pivovar Starobrno. Prostřednictvím prostorových vizualizací se návštěvníci dokonce na okamžik stanou součástí celého procesu výroby piva v dané době.

Kromě výstavy v hlavní budově je připravený i doprovodný program – komentované prohlídky, jejichž cílem je seznámit veřejnost s historií a prostorami bývalých továren či výrobních areálů – konkrétní termíny budou zveřejněny na webové stránce muzea. Pro širokou veřejnost, ale i pro ty nejmenší návštěvníky, budou přímo ve výstavě připraveny interaktivní hry, které jim zábavným způsobem přiblíží atmosféru první republiky. Ve spolupráci s Národním filmovým archivem organizátoři připravili promítání dobových filmů přibližujících průmysl a techniku v prvních desetiletích minulého století.

Kdy se akce koná

23. říjen 2018–21. duben 2019

Více informací a kontakt

Technické muzeum v Brně

541 421 448
holman@tmbrno.cz