Památník písemnictví na Moravě

PROUDY. Literatura německého jazyka v Brně 1848–1945

  • Akce již proběhla

  • Památník písemnictví na Moravě
    Klášter 1
    664 61 Rajhrad

Výstava Památníku písemnictví na Moravě přibližuje mnohostrannost literární produkce autorů německého jazyka, kteří byli až do druhé světové války původem, působením nebo dílem spjati s Brnem.

Ačkoli je spojuje jazyk a doba, jedná se o tvůrce s velmi různorodým přístupem k literatuře i ke světu. Tématem výstavy je také německý literární život v Brně a jeho interakce s českým elementem.

Autoři výstavy se snaží navázat na badatelské úsilí domácí i zahraniční germanistiky, díky němuž se tento mnohotvárný fenomén vrací do moravské kulturní paměti.

Kdy se akce koná

16. květen–28. říjen 2018

Více informací a kontakt

Klášter 1, Rajhrad

+420 547 229 126