Vodojemy na Žlutém kopci

Prohlídka vodojemů na Žlutém kopci

 • 20. říjen 2021
  23. říjen 2021
  27. říjen 2021

 • Vodojemy na žlutém kopci
  Tvrdého (vstup brankou vedle domu č. 15)
  Brno

V blízkosti samotného centra Brna se na Žlutém kopci pod rozsáhlou travnatou plochou nachází historické vodojemy.

Město využívalo po staletí vodu z řeky Svratky a i přes rozšíření vodovodu roku 1853 brzy přestalo množství a kvalita dodávané vody stačit. Roku 1863 tedy byla vypsána soutěž na výstavbu vodovodu nového. Ze čtyř nabídek bylo v roce 1869 přijato nejvýhodnější řešení podle projektu londýnského stavitele Thomase Docwry.

Stavba úpravny vody na Žlutém kopci začala na podzim roku 1869. Cihly pro výstavbu byly páleny přímo v Brně a konstrukce se obešla bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, což vyvolalo nutnost různých druhů zaklenutí, a tedy velmi působivý dojem podzemního labyrintu. Za zmínku také stojí, že nepropustnost cihlového vodojemu byla podpořena obalem z jílu. Stavba byla dokončena v roce 1872.

Na přelomu 19. a 20. století byly vodojemy doplněny o dvě betonové nádrže a celkem tak měly vodojemy objem více než 20 tisíc kubických metrů. Činnost vodojemů byla ukončena v roce 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě. Tyto podzemní síně působí jako z jiného světa dávno zaniklých civilizací nebo z počítačové hry. Bývají dokonce nazývány obdobou istanbulských cisteren Yerebatan. V současné době přichází město Brno a jeho příspěvková organizace TIC BRNO s otevřením prvního z vodojemů pro veřejnost a pro účely filmového natáčení.

Vodojem na Žlutém kopci je technickou památkou a unikátním industriálním prostorem. Jeho zpřístupnění je součástí projektu Brno INdustrial.

Dle rozhodnutí vlády o rozvolnění opatření je nutné při účasti na skupinových prohlídkách použít ochranný prostředek dýchacích cest a dodržet níže uvedená mimořádná opatření.

Každý účastník skupinové prohlídky musí splnit jednu ze tří podmínek:

 • písemné či elektronické potvrzení negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin nebo potvrzení negativní PCR test ne starší 7 dní
 • nejméně 14 dní od aplikace 2. dávky očkování
 • do 180 dní od prodělání nemoci COVID 19

Návštěvník podepíše čestné prohlášení, že splňuje jednu z výše uvedených podmínek. Dokument je k dispozici na pokladně při vstupu.

Děkujeme za pochopení.

Vyberte si z nabídky termínů komentovaných prohlídek.

20. 10. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
23. 10. 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00
27. 10. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
30. 10. 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

3. 11.  14:00, 15:00, 16:00

6. 11.  11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

10. 11. 14:00, 15:00, 16:00

13. 11. 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

17. 11. 14:00, 15:00, 16:00

20. 11. 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

Předprodej vstupenek online

Od 21. 10. budou vodojemy přístupny pouze na objednávku pro celé skupiny po předchozí domluvě.

Kdy se akce koná

20. říjen 2021
23. říjen 2021
27. říjen 2021
30. říjen 2021
3. listopad 2021
6. listopad 2021
10. listopad 2021
13. listopad 2021
17. listopad 2021
20. listopad 2021

Vstupné

Dospělí200 Kč
Studenti150 Kč
Senioři150 Kč

Více informací a kontakt

Vodojemy na žlutém kopci
Tvrdého (vstup brankou vedle domu č. 15)
Brno

+ 420 542 212 892
panenska@ticbrno.cz

Dejte o akci vědět přátelům!

Sdílet na facebooku

COVID – 19 = některé akce mohou být zrušeny a místa zavřena. Sledujte prosím weby jednotlivých organizací. BUĎME SPOLU!